Randl Partners navazuje spolupráci s profesorem Petrem Hůrkou

Pracovněprávní tým posílil od 1.7. 2023 profesor JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. významný specialista na pracovní právo. Profesor Hůrka se stává
Of Counselem naší advokátní kanceláře a zároveň interním lektorem ve vzdělávací agentuře Randls Training.

 

Profesor JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., je uznávanou autoritou v oblasti pracovního práva nejen v České republice, ale i v Evropě. Jeho jméno má velkou váhu a my jsme hrdí, že budeme mít příležitost pravidelně se s ním setkávat a konzultovat nejen možnosti, ale i nemožnosti v našem oboru, kterému věnujeme náš i jeho profesní život. Toto rozšíření týmu je pro nás velkou poctou.

 

Profesor Hůrka je  učitelem  pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je členem Legislativní rady vlády, vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity a redakční rady několika českých i mezinárodních odborných právnických časopisů. Pan Hůrka se také angažuje jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech.

 

Petr Hůrka publikoval více než 100 odborných statí a publikací v národních i mezinárodních právnických časopisech. Pravidelně se účastní odborných konferencí a diskuzních pořadů věnovaných personálním vztahům. Spolupracoval na vzniku mnoha monografií a učebnic a přednáší na školeních
pro klienty, širokou veřejnost v České republice a Evropské unii a na právnických fakultách v České republice.

 

Na spolupráci s Petrem Hůrkou se moc těšíme a věříme, že jeho odborné znalosti a zkušenosti přinesou našim klientům další přidanou hodnotu.
S novým členem v našem týmu jsme připraveni poskytovat ještě vyšší úroveň právních služeb v oblasti pracovního práva.

  • Datum: 11. 07. 2023

< Přejít zpět