Business Bulletin č. 1/2015

V tomto čísle Vám přinášíme nejzajímavější novinky a aktuality z relevantních právních oblastí za poslední čtvrtletí roku 2014. V sekci schválených zákonů se dostane pozornosti především novele zákona o dani z přidané hodnoty nebo změně úpravy o investičních společnostech a investičních fondech. Zmíníme se také o zákonu měnícím předpisy v oblasti finančního trhu, jímž se mj. snižuje limit pro provádění hotovostních plateb. V rámci připravované legislativy se zaměříme podrobněji na novelu občanského soudního řádu, která by měla pozměnit pravidla vymáhání částek nepřesahujících 50 tisíc korun. V sekci judikatury zmiňujeme významné rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se formálních náležitostí plných mocí k založení společnosti, rozsudek týkající se spotřebitelských rozhodčích doložek a rozhodnutí ÚOHS ve věci nepřímého určování cen. Na závěr poukazujeme na novinky v rejstříkových řízeních.


< Přejít zpět