Co se stane se zástavním právem finančního úřadu, když prodávající odstoupí od kupní smlouvy?

Nejvyšší soud České republiky, 21 Cdo 1997/2014 ze dne 26.02.2015

Žalobce, město Plasy, se domáhal u soudu určení, že nemovitosti (zejména bytová jednotka) v jeho vlastnictví nejsou zatíženy zástavním právem zřízeným finančním úřadem. Žalobce uzavřel kupní smlouvu, na základě které převedl nemovitosti na manžele P. Vlastnické právo manželů P. bylo zapsáno do katastru nemovitostí. Manželé P. však žalobci nezaplatili kupní cenu, proto žalobce od kupní smlouvy odstoupil, a tedy stal se opět vlastníkem nemovitostí, zpětně – jako by kupní smlouva nikdy nebyla uzavřena. Avšak v mezidobí, kdy manželé P. byli v katastru nemovitostí zapsáni jako vlastníci nemovitostí, k nim finanční úřad dle příslušných daňových předpisů zřídil zástavní právo k zajištění daňových pohledávek za manžely P. Posléze byl žalobce v katastru nemovitostí zapsán opět jako vlastník, nicméně nemovitosti zůstaly zatíženy uvedeným zástavním právem. Žalobce u soudu požadoval určení, že jeho nemovitosti nejsou zatíženy předmětným zástavním právem finančního úřadu.Jak soudy obou stupňů, tak následně i Nejvyšší soud dospěly k závěru, že odstoupením žalobce od kupní smlouvy došlo fakticky k právnímu stavu, jako by k převodu nemovitostí na manžele P. nikdy nedošlo, a proto nemohlo vzniknout ani zástavní právo zřízené finančním úřadem. Finanční úřad v průběhu řízení namítal, že ve věci nemají rozhodovat civilní soudy, ale soudy ve správním soudnictví, a současně že zástavní právo zřídil v dobré víře ve vlastnictví nemovitostí manžely P. Soudy však argumentovaly, že ve věci se jedná o určení práva k nemovitostem vyplývajících z občanskoprávního vztahu (a tedy neposuzují rozhodnutí finančního úřadu o zřízení zástavního práva), proto jsou příslušné k jejímu projednání a rozhodnutí. Námitku dobré víry finančního úřadu soudy odmítly s poukazem, že dobrá víra zástavního věřitele nemá právní význam a vlastník nemovitostí zatížených takovýmto zástavním právem nemůže požívat menší míry ochrany oproti zástavnímu věřiteli.Pokud tedy prodávající odstoupí od kupní smlouvy a v mezidobí mezi prodejem a odstoupením nemovitost zatíží zástavní právo finančního úřadu, toto zástavní právo odstoupením od smlouvy zaniká a prodávající získá zpět nemovitost tak, jak ji prodal.

Rozhodnutí dostupné zde


< Přejít zpět