Nesprávné použití souhlasu v pracovněprávních vztazích

Řecký úřad udělil zaměstnavateli pokutu za nezákonné zpracování osobních údajů zaměstnanců ve výši 150.000 EUR, a to z důvodu, že zpracovával osobní údaje zaměstnanců nezákonně a netransparentně. Vyžadoval totiž od zaměstnanců souhlas se zpracováním jejich osobních údajů, a to i v případech, kdy se použily jiné právní tituly zpracování (plnění zákonných povinností, plnění smlouvy či oprávněný zájem zaměstnavatele).

Využití souhlasu je přitom v pracovněprávních vztazích velice problematické, a to s ohledem na nerovné a podřízené postavení zaměstnance vůči zaměstnavateli. Z tohoto důvodu je nezbytné vždy důsledně analyzovat, jaký právní titul se pro dané zpracování použije a na samotný souhlas se spoléhat pouze výjimečně!


< Přejít zpět