Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SD EU

Srovnatelné a mzdové podmínky agenturních a kmenových zaměstnanců jsou nejen častým předmětem odborných diskusí, ale i častým předmětem kontrol ze strany inspektorátů práce. Nedávný rozsudek Soudního dvora EU však už tak neklidné vody českého agenturního zaměstnávání ještě více rozvířil.

Pracovněprávní aktuality – prosinec 2022

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 7. 12. 2022 do 6. 1. 2023.

Autoři informují např. o sazbách zahraničního stravného, zvýšení životního minima, zvýšení minimální a zaručené mzdy atp.

GALA webinář: „Global Legal Challenges of Telemarketing Campaigns“

Irena Lišková se za Randl Partners účastnila GALA webináře s tématem telemarketingových kampaní.

Návrh Komise na zlepšení pracovních podmínek osob pracujících prostřednictvím digitálních platforem

Aktuálně se půdě evropského parlamentu diskutuje vydání směrnice, která by měla regulovat podmínky výkonu práce osob pracujících pro digitální platformy.

Návrh směrnice, který byl předložen ze strany Evropské komise Evropskému parlamentu již v prosinci minulého roku, má za cíl přiznání pracovněprávního postavení osobám pracujícím pro digitální platformy, který bude odrážet jejich skutečné uspořádání práce.

HR News č. 2/2023

V druhém letošním čísle Randls HR News se věnujeme novinkám, které zaměstnavatelům od nového roku přinesla novela vyhlášky o pracovnělékařských službách. Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že změn je málo a že nejsou významné, opak je pravdou. Oblast PLS navíc v blízké budoucnosti s největší pravděpodobností čekají další změny. V nedávně době se rovněž objevila řada novel zákoníku práce. Jedna z nich je již schválená, další čekají na vstup do parlamentu.

Pokud máte zájem o zaslání HR News a jste našimi klienty, kontaktujte nás prosím na employment@randls.com.

HR News č. 1/2023

V prvním letošním vydání našich HR News vám přinášíme upozornění na celou řadu změn v oblasti pracovního práva, které s sebou pravidelně přináší přelom kalendářního roku. Jedná se zejména o cestovní náhrady, výši stravného, minimální a zaručenou mzdu, maximální vyměřovací základ a několik dalších změn.

Pokud máte zájem o zaslání HR News a jste našimi klienty, kontaktujte nás prosím na employment@randls.com.

Splatnost mzdy (nejen) za práci přesčas

Autoři články analyzují rozhodnutí Nejvyššího správní soudu týkající se pokud udělovaných ze strany inspekce práce za pozdní výplatu mzdy při čerpání náhradního volna za přesčasovou práci.

 

Pracovněprávní aktuality – říjen 2022

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 5. 10. do 8. 11. 2022.

Autoři informují např. o nařízení vlády upravující minimální teplotu na pracovišti, změnách v oblasti pracovní migrace nebo v oblasti poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Odložení mzdy za práci přesčas (banky přesčasů) – umožnil to svým rozsudkem Nejvyšší správní soud?

Tento rozsudek jistě potěší jak zaměstnavatele, kterým ušetří administrativu a kteří se nebudou muset obávat pokuty ze strany inspektorátů práce, které obdobné dohody poměrně hojně považovaly za porušení zákoníku práce. Potěší i zaměstnance, kterým tento postup poskytuje jistotu stálého příjmu bez výkyvů, což jistě přispěje ke zvýšení životní jistoty (zejména pokud jsou z jejich mzdy prováděny srážky ze mzdy kvůli exekuci nebo insolvenci). Zároveň jde rozsudek zcela určitě správným směrem – posiluje dispozitivnost v pracovním právu. Navíc v problematice, kde je vlastně postup, který se odchyluje od běžné zákonné úpravy pro zaměstnance i zaměstnavatele, vítaný a žádoucí.

Více se dočtete zde.

Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci?

Článek poskytuje souhrnný přehled povinností spojených s existencí odborové organizace u zaměstnavatele.

Pracovněprávní aktuality – září 2022

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 7. 9. do 4. 10. 2022.

Autoři informují např. o navýšení všeobecného vyměřovacího základu pro rok 2022, novele zákona o pedagogických pracovnících nebo informují o plánované novele zákoníku práce, která se nachází ve vnějším připomínkovém řízení.

Připravovaná novela autorského zákona a sdílení obsahu on-line

Přinášíme Vám krátké shrnutí dvou zákonů, které přináší novou regulaci online prostředí, v reakci na vývoj v této oblasti i na nutnost implementace práva EU. Jedná se o novelu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona a zcela nový zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek.

GALA vydává aktualizaci své komplexní publikace s tématem ochrany osobních údajů v odvětví reklamy a marketingu

Ve spolupráci s dalšími partnerskými kancelářemi GALA a s International Advertising Association jsme připravili aktualizaci komplexní publikace zaměřené na právní úpravu ochrany osobních údajů v odvětví reklamy a marketingu, a to ve více než 70 zemích světa.

Publikace má dva svazky – první (Volume 1) se týká úpravy zmíněné problematiky ve světě, druhý (Volume 2) se věnuje úpravě problematiky ve členských státech Evropské unie.

Aktualita s krátkým popisem publikace je k dispozici na webových stránkách GALA (v anglickém jazyce).

Knižní vydání je ke koupi na Amazonu (Volume 1Volume 2).

Privacy Law: A Global Legal Perspective on Data Protection Relating to Advertising & Marketing

Ve spolupráci s dalšími partnerskými kancelářemi GALA a s International Advertising Association jsme připravili aktualizaci komplexní publikace zaměřené na právní úpravu ochrany osobních údajů v odvětví reklamy a marketingu, a to ve více než 70 zemích světa.

Publikace má dva svazky – první (Volume 1) se týká úpravy zmíněné problematiky ve světě, druhý (Volume 2) se věnuje úpravě problematiky ve členských státech Evropské unie.

Aktualita s krátkým popisem publikace je k dispozici na webových stránkách GALA (v anglickém jazyce).

Knižní vydání je ke koupi na Amazonu (Volume 1Volume 2).

Nejvyšší správní soud k otázce mravnosti reklamy

Nejvyšší správní soud rozhodl o zamítnutí kasační stížnosti ve věci mravnosti reklamy.

Práva a povinnosti ženy i muže v období těhotenství a po porodu z pohledu pracovního práva

Příchod dítěte do rodiny s sebou nese nejen mnoho radosti, ale i starostí. Pracovní právo poskytuje rodičům ochranu, které mohou využít a kterou jim zaměstnavatelé musí poskytnout. Cílem  článku Nataši Randlové a Miroslava Nerada je osvětlit práva a povinnosti vůči zaměstnavateli související s rodičovstvím a přinést praktický pohled na to, co zaměstnanci smí, a co naopak zaměstnavatelé nesmí.