Co přinesou novinky v zákoníku práce? Výhody rodičům, ale i dohodářům. Pracovní smlouvy se nemění

Nataša Randlová se v článku vyjadřuje k přijaté novele zákoníku práce a komentuje nejdůležitější změny, které do praxe přináší.

Pluralita odborových organizací u zaměstnavatele a kolektivní vyjednávání

Pluralita odborových organizací je situace, kdy u jednoho zaměstnavatele působí dvě a více odborových organizací. Ať už jsou důvody vedoucí k této situaci jakékoli, ve stručnosti lze shrnout, že se tím zkomplikuje nejen život zaměstnavateli, ale i samotným odborovým organizacím.

Pracovněprávní aktuality – červen/červenec 2023

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 1. 6. 2023 do 7. 8. 2023.

Autoři informují např. o další akci „Milostivé léto“, návrhu zákona, jímž dojde k reorganizace OSSZ, nebo transpozičním návrhu zákona s tématem vysílání zaměstnanců ve stavebním odvětví.

Michal Peškar představil pracovněprávní perspektivu v tématu AI strategie pro HR

V úterý 29. srpna 2023 proběhl webinář s tématem Vytváření vlastní AI strategie pro HR a řešení největších rizik. Michal Peškar se ve svém příspěvku věnoval přípravě „digi“ legislativy pro HR.

Prezentaci si můžete prohlédnout zde.

HR News č. 4/2023

V rozšířeném čtvrtém čísle Randls HR News se věnujeme dlouho očekávané novele zákoníku práce. Novelu 28. 6. 2023 schválila Poslanecká sněmovna a putuje do Senátu, kde nečekáme změny, a následně k podpisu prezidenta. Účinnost byla s několika málo výjimkami stanovena na první kalendářní den v měsíci po vyhlášení, tedy může nastat již 1. 9. 2023.

Pokud máte zájem o zaslání HR News a jste našimi klienty, kontaktujte nás prosím na employment@randls.com.

Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU

Je v situaci, kdy má zaměstnanec se stejným zaměstnavatelem najednou uzavřeno více pracovněprávních vztahů, skutečně nutno dodržet pouze podmínku odlišného druhového vymezení práce a ničeho dalšího v kontextu kombinace více pracovněprávních vztahů nedbat?

Pracovněprávní aktuality – květen 2023

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 5. 5. 2023 do 5. 6. 2023.

Autoři informují např. o podzákonných právních předpisech upravujících sazbu náhrady za ztrátu na výdělku nebo výši bolestného a zmiňují také návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů (tzv. konsolidační balíček), který projednává vláda.

Randl Partners navazuje spolupráci s profesorem Petrem Hůrkou

Pracovněprávní tým posílil od 1.7. 2023 profesor JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. významný specialista na pracovní právo. Profesor Hůrka se stává
Of Counselem naší advokátní kanceláře a zároveň interním lektorem ve vzdělávací agentuře Randls Training.

 

Profesor JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., je uznávanou autoritou v oblasti pracovního práva nejen v České republice, ale i v Evropě. Jeho jméno má velkou váhu a my jsme hrdí, že budeme mít příležitost pravidelně se s ním setkávat a konzultovat nejen možnosti, ale i nemožnosti v našem oboru, kterému věnujeme náš i jeho profesní život. Toto rozšíření týmu je pro nás velkou poctou.

 

Profesor Hůrka je  učitelem  pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je členem Legislativní rady vlády, vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity a redakční rady několika českých i mezinárodních odborných právnických časopisů. Pan Hůrka se také angažuje jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech.

 

Petr Hůrka publikoval více než 100 odborných statí a publikací v národních i mezinárodních právnických časopisech. Pravidelně se účastní odborných konferencí a diskuzních pořadů věnovaných personálním vztahům. Spolupracoval na vzniku mnoha monografií a učebnic a přednáší na školeních
pro klienty, širokou veřejnost v České republice a Evropské unii a na právnických fakultách v České republice.

 

Na spolupráci s Petrem Hůrkou se moc těšíme a věříme, že jeho odborné znalosti a zkušenosti přinesou našim klientům další přidanou hodnotu.
S novým členem v našem týmu jsme připraveni poskytovat ještě vyšší úroveň právních služeb v oblasti pracovního práva.

HR News č. 3/2023

Letošní třetí číslo Randls HR News se věnuje návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, který dokončil svou legislativní cestu 20. června 2023, kdy vyšel ve Sbírce zákonů.

Pokud máte zájem o zaslání HR News a jste našimi klienty, kontaktujte nás prosím na employment@randls.com.

Pracovněprávní aktuality – duben 2023

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 4. 4. 2023 do 4. 5. 2023.

Autoři informují např. o sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně nebo o vládním návrhu zákona o vstupu a pobytu cizinců.

Novela zákoníku práce v bodech

V průběhu dubna schválila vláda dlouho očekávanou a hojně diskutovanou novelu zákoníku práce, která má transponovat směrnice EU o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU a o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a směrnice o některých aspektech úpravy pracovní doby. Novela ale mimo samotnou transpozici pamatuje i na další změny, např. úpravy v oblasti výkonu práce z domova. V současné době je daný návrh projednáván na půdě Poslanecké sněmovny, a to pod tiskem 423. Cílem tohoto článku není detailně rozebrat navržené, ale přiblížit čtenářům hlavní změny.

Forbes: Nataša Randlová opět mezi nejvlivnějšími ženami Česka

Partnerka a zakladatelka kanceláře a vzdělávacího centra Randls Training Nataša Randlová se opět umístila v žebříčku téměř 200 nejvlivnějších žen Česka. Vydavatel Forbes zmiňuje především Natašimu aktivní energii věnovanou dobročinné práci pro nadaci Cerebrum pečující o osoby s poškozením mozku.

Profil si můžete prohlédnout zde.

Kdo další se v žebříčku umístil uvidíte zde.

Půlroční volno má potenciál stát se benefitem budoucnosti

Nataša Randlová se v článku vyjádřila k současné praxi užívání tzv. sabatiklu – tedy delšího pracovního volna k regeneraci, sebevzdělávání a tvůrčí činnosti. Je to v Čechách běžná věc?

Legal Industry Review: Amendment of the Labour Code

Michal Peškar se ujal novinek v oblasti pracovní práva a pro květnové vydání Legal Industry Review pro ČR shrnul aktuální vývoj a obsah očekávané novely zákoníku práce.

Kompletní vydání pro ČR najdete zde.

Michalův medailonek s citací zde.

Střet svobody vyznání s neutrálními pravidly u zaměstnavatele

V rozhodnutí Soudního dvora EU sp. zn. C-344/20 se dostala do střetu svoboda náboženského vyznání vyjadřovaná daným oděvem a interní pravidla zaměstnavatele stanovující neutrální vyjadřování náboženského vyznání na pracovišti.

Pracovněprávní aktuality – březen 2023

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 7. 3. 2022 do 3. 4. 2023.

Autoři informují např. o povinnosti zaměstnavatele hlásit nástup zaměstnance, který je cizinec požívající dočasné ochrany nebo o vyhlášení průměrné hrubé roční mzdy pro následující rok.