Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřené opatření

Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřené opatření k zajištění přístupu osoby se zdravotním postižením k určitému zaměstnání, pracovní činnosti nebo např. k postupu v zaměstnání se řadí mezi široce a obecně formulované zákonné povinnosti. V čem přesně tato povinnost zaměstnavatele spočívá, kde je upravena a jak vypadá její plnění v pracovněprávní praxi rozebírají autoři v přiloženém článku.

Pracovněprávní aktuality – listopad 2021

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 9. 11. do 6. 12. 2021.

Autoři informují o tradičních změnových předpisech, které se váží ke konci kalendářního roku – např. o meziročním nárůstu minimální a zaručené mzdy nebo zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách. Zabývají se také změnami v poskytování ošetřovného v souvislosti s epidemií koronaviru nebo návrhem zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě.

Pracovněprávní aktuality – říjen 2021

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 7. 10. do 8. 11. 2021.

Řada projednávaných předpisů byla po konci volebního období předchozí Poslanecké sněmovny smetena ze stolu, takže autoři začali nové volební období tzv. s čistým štítem. Informují např. o zvýšení minimální mzdy nebo návrhu zákona o hromadném řízení, který se vrátil zpět do vlády.

Pracovněprávní aktuality – září 2021

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 8. 9. do 6. 10. 2021.

Autoři zmiňují např. novelu zákona o nemocenském pojištění zavádějící změny v oblasti otcovské dovolené, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného nebo informují o nové výši vyměřovacího základu za rok 2020.

GALA vydává průvodce celosvětovou právní úpravou loterií a soutěží

Aliance GALA (Global Advertising Lawyers Alliance) spojující přední advokátní kanceláře se specializací na reklamní a soutěžní právo vydala publikaci Sweepstakes & Contests: A Global Legal Perspective.

Jako člen GALA máme k dispozici PDF kopii průvodce, kterou plánujeme klientským kancelářím v dohledné době rozesílat.

Více informací o publikaci naleznete zde.

Podstatné zhoršení pracovních podmínek při přechodu práv a povinností – rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1448/2021

Téma uspokojivých pracovních podmínek není v judikatuře českých soudů žádnou novinkou. Čas od času je však vyhlášeno soudní rozhodnutí, které do problematiky vnáší nové světlo. Tentokrát je předmětem sporu přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Žalující zaměstnankyně vykonávala práci pro původního zaměstnavatele, který jí mzdovým výměrem určil mzdu ve výši 75.000 Kč měsíčně. Došlo k přechodu práv a povinností z původního zaměstnavatele na žalovanou, přičemž žalovaná novým mzdovým výměrem určila žalobkyni mzdu ve výši 15.000 Kč měsíčně. Žalobkyně podala výpověď a záhy se v souladu s § 339a zákoníku práce žalobou domáhala určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností.

Soudy v těchto řízeních zejména posuzují, zda skutečně došlo k podstatnému zhoršení pracovních podmínek. Nejvyšší soud již dříve ve svém rozhodnutí 21 Cdo 1148/2019 upozornil, že zákon konkrétně nestanoví, co vše spadá pod pracovní podmínky ve smyslu § 339a zákoníku práce, a že nejsou definovány ani pojmy zhoršení pracovních podmínek nebo podstatné zhoršení pracovních podmínek. Pracovní podmínky však dle názoru soudu nelze redukovat pouze na okolnosti upravené zákoníkem práce; musí se jednat o všechny podmínky/okolnosti, které na zaměstnance působí při výkonu práce podle pracovní smlouvy. Příkladem v tehdejším rozhodnutí soudci uvedli okolnosti ovlivňující výkon práce z hlediska ekonomického, sociálního, technického, psychického, fyzického, zdravotního a bezpečnostního, ale i náročnost práce, její množství, kvalitu pracovního prostředí a vztahů na pracovišti, provedené organizační změny apod. Dodal, že tato hlediska mohou mít v každém jednotlivém případě s ohledem na jeho ostatní okolnosti různý stupeň významnosti.

Ve výše uvedené věci Nejvyšší soud rozhodl, že snížení mzdy řádově v desítkách tisíc korun je bezpochyby nutno posoudit jako „podstatné zhoršení pracovních podmínek“. Uvedl, že toto platí bez ohledu na to, zda ke snížení mzdy došlo v souladu s právními předpisy či nikoli. Důvodem je právo na spravedlivou mzdu jako základní zásada pracovního práva.

Rozhodnutí dostupné zde.

Randls HR News č. 4/2021

V raně podzimním čísle Randls HR News jsme se věnovali novinkám, které zaměstnavatelům od nového roku přinese novela zákona o nemocenském pojištění. Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že jde o změny formální, dle našeho názoru se personální praxe mohou dotknout poměrně významně. Uvidíte sami. Dále jsme se zaměřili na program Úřadu práce ČR s názvem FLEXI, jehož stručný popis vašemu zaměstnavateli s největší pravděpodobností v uplynulých dnech také přistál do datové schránky. Jednotlivé možnosti FLEXI jsme rozvedli a vysvětlili. V neposlední řadě jsme se věnovali judikátu Soudního dvora EU k otázce pracovní doby a doby odpočinku. Je opravdu moc zajímavý a leckterou HR praxi by mohl ovlivnit.

Randl Partners autory Advertising and Marketing Guide 2021

Publikační sekce prestižního britského žebříčku Chambers and Partners uveřejnila svůj nejnovější příspěvek v rámci série Global Practice Guides v oblasti Advertising and Marketing 2021, která reflektuje mimo jiné dopad covidové pandemie na toto odvětví.

Publikace se detailně věnuje celkem 13 jurisdikcím, v nichž popisuje platnou a účinnou legislativu a její nejnovější vývoj v oblasti reklamy a marketingu. Za Českou republiku uveřejnila příspěvek partnerka Randl Partners Irena Lišková spolu s advokátem Ladislavem Mádlem a právní studentkou Veronikou Juhasovou.

Článek je dostupný v online verzi zde.

Vysílání zaměstnanců v rámci EU – Chorvatsko

V unikátním seriálu „Vysílání zaměstnanců v rámci EU“ postupně představujeme právní úpravu přeshraničního vysílání pracovníků v jednotlivých členských státech EU. Seriál si klade za cíl být pomocnou rukou především pro české zaměstnavatele vysílající své pracovníky do jiných členských států Evropské unie – jsou to totiž právě vysílající zaměstnavatelé, kteří jsou povinni si vnitrostátní úpravu dané přijímající (hostitelské) země osvojit a řídit se jí ve všech aspektech výkonu práce zaměstnance vyslaného do zahraničí.

Realizace celého projektu, který by se na stránkách Práce a mzdy měl objevovat pravidelně v průběhu celého následujícího roku, je zaštítěna mezinárodní aliancí Ius Laboris, jejímž je Randl Partners, advokátní kancelář, s. r. o. exkluzivním členem za Českou republiku. Ius Laboris spojuje přední advokátní kanceláře specializující se na pracovní právo a zahrnuje tak více než 1 400 právníků z advokátních kanceláří v 55 zemích poskytujících komplexní služby po celém světě.

V devátém dílu se věnujeme národní právní úpravě v Chorvatsku.

Pracovněprávní aktuality – srpen 2021

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 10. 8. do 7. 9. 2021.

Autoři zmiňují např. poslanecký návrh na zvýšení starobního důchodu o 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě nebo se věnují programu FLEXI, který má podpořit flexibilní zaměstnávání.