Připravovaná novela autorského zákona a sdílení obsahu on-line

Přinášíme Vám krátké shrnutí dvou zákonů, které přináší novou regulaci online prostředí, v reakci na vývoj v této oblasti i na nutnost implementace práva EU. Jedná se o novelu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona a zcela nový zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek.

GALA vydává aktualizaci své komplexní publikace s tématem ochrany osobních údajů v odvětví reklamy a marketingu

Ve spolupráci s dalšími partnerskými kancelářemi GALA a s International Advertising Association jsme připravili aktualizaci komplexní publikace zaměřené na právní úpravu ochrany osobních údajů v odvětví reklamy a marketingu, a to ve více než 70 zemích světa.

Publikace má dva svazky – první (Volume 1) se týká úpravy zmíněné problematiky ve světě, druhý (Volume 2) se věnuje úpravě problematiky ve členských státech Evropské unie.

Aktualita s krátkým popisem publikace je k dispozici na webových stránkách GALA (v anglickém jazyce).

Knižní vydání je ke koupi na Amazonu (Volume 1Volume 2).

Privacy Law: A Global Legal Perspective on Data Protection Relating to Advertising & Marketing

Ve spolupráci s dalšími partnerskými kancelářemi GALA a s International Advertising Association jsme připravili aktualizaci komplexní publikace zaměřené na právní úpravu ochrany osobních údajů v odvětví reklamy a marketingu, a to ve více než 70 zemích světa.

Publikace má dva svazky – první (Volume 1) se týká úpravy zmíněné problematiky ve světě, druhý (Volume 2) se věnuje úpravě problematiky ve členských státech Evropské unie.

Aktualita s krátkým popisem publikace je k dispozici na webových stránkách GALA (v anglickém jazyce).

Knižní vydání je ke koupi na Amazonu (Volume 1Volume 2).

Nejvyšší správní soud k otázce mravnosti reklamy

Nejvyšší správní soud rozhodl o zamítnutí kasační stížnosti ve věci mravnosti reklamy.

Práva a povinnosti ženy i muže v období těhotenství a po porodu z pohledu pracovního práva

Příchod dítěte do rodiny s sebou nese nejen mnoho radosti, ale i starostí. Pracovní právo poskytuje rodičům ochranu, které mohou využít a kterou jim zaměstnavatelé musí poskytnout. Cílem  článku Nataši Randlové a Miroslava Nerada je osvětlit práva a povinnosti vůči zaměstnavateli související s rodičovstvím a přinést praktický pohled na to, co zaměstnanci smí, a co naopak zaměstnavatelé nesmí.

Útok na majetek zaměstnavatele v judikatuře Nejvyššího soudu

Článek si klade za cíl popsat charakter porušení pracovních povinností v podobě útoku na majetek zaměstnavatele jako důvod rozvázání pracovního poměru; zejména pak cílí na popis obsáhlé judikatury Nejvyššího soudu a jejích závěrů v této oblasti, čímž by měl poskytnout i určitý návod, jak v podobných případech jako zaměstnavatel postupovat, popřípadě co jako zaměstnanec očekávat.

Pracovněprávní aktuality – červen/červenec 2022

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 9. 6. do 9. 8. 2022.

V zářijovém čísle se sledované období pro pracovněprávní legislativní novinky protáhlo na dva letní měsíce. Autoři informují např. o nařízení vlády stanovující nepřijatelnost žádostí o oprávnění k pobytu na území ČR pro státní příslušníky Ruské federace a Běloruské republiky, novelách zákona o státní sociální podpoře a o pomoci v hmotné nouzi nebo o novinkách v pojistném na sociální zabezpečení.

Ius Laboris: Voluntary Internships Guide

Jakub Lejsek vypracoval za Randl Partners příspěvek do sborníku Ius Laboris s tématem dobrovolných stáží (Voluntary Internships). Přehledně rozdělenou právní úpravu v celkem 25 zemích najdete v přiloženém PDF nebo v ještě komplexnější úpravě „Zaměstnávání mladých lidí“ na odkazu zde: Young people in employment – Ius Laboris

Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SD EU

Autoři článku se věnují judikátu SD EU s tématem přechodnosti a dočasnosti agenturního zaměstnávání.

Pracovněprávní aktuality – květen 2022

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 4. 5. do 8. 6. 2022.

Autoři informují např. o nových pravidlech pro snížení pojistného na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem aj.