Druhá nebo třetí skupina prací? Rozhodující kritéria pro určení zaručené mzdy v adekvátní výši – rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 Ads 273/2019

Oblastní inspektorát práce uložil zaměstnavateli pokutu za spáchání správního deliktu na úseku odměňování zaměstnanců. Třem zaměstnankyním (prodavačkám) totiž v několika měsících neposkytl mzdu alespoň ve výši nejnižší úrovně zaručené mzdy. Zaměstnavatel řadil prodavačky do druhé skupiny prací dle přílohy nařízení vlády č. 567/2006 Sb., zatímco inspekce práce a následně i krajský soud došli k závěru, že se jedná o skupinu třetí, pro kterou je stanovena vyšší zaručená mzda. Pro zařazení prodavaček do příslušné skupiny prací byla pro oba orgány rozhodující pracovní náplň těchto prodavaček. Zaměstnavatel však trval na tom, že je potřeba zvážit i objem práce, pracovní tempo prodavaček, zisk (obrat) prodejny či její velikost.

Z rozhodnutí NSS je podstatné, že obecným kritériem při zařazování zaměstnanců pod jednotlivé úrovně nejnižší zaručené mzdy (jednotlivé skupiny prací) je podle § 112 ZP ve spojení s § 110 odst. 3 ZP složitost, odpovědnost a namáhavost zaměstnancem vykonávané práce / pracovních činností, které tvoří zaměstnancovu pracovní náplň.

Podle NSS je nutné při zařazování do konkrétní skupiny prací:

  1. nejdříve posoudit obecnou charakteristiku jednotlivých skupin prací (část první, čl. I přílohy nařízení), a
  2. teprve pak jednotlivé příklady prací (část druhá, čl. II přílohy nařízení).

Faktory, které utváří tržní výši mzdy (např. tempo a objem práce dle velikosti provozovny, jejího obratu a částek, které prodavačky inkasují), nemají dle NSS nic společného s nejnižší úrovní zaručené mzdy. Na základě nejnižší úrovně zaručené mzdy je však zaručeno, že všichni zaměstnanci s totožnou pracovní náplní (tj. pracovní náplní téže odpovědnosti, namáhavosti a složitosti), a bez ohledu na další faktory, které utváří výši mezd, budou odměněni přinejmenším určitou „paušálně“ stanovenou částkou.

Jednoduše řečeno to podle NSS znamená, že např. zaměstnanec vykonávající určitou práci v menší samoobsluze s malým obratem má právo na shodnou minimální odměnu, jako zaměstnanec vykonávající zcela totožnou práci (totožné pracovní úkoly) ve velkém supermarketu s velkým obratem.

Celý text rozhodnutí naleznete zde.

Randl Partners na předních místech prestižního hodnocení Chambers Europe 2021

Světově nejuznávanější žebříček advokátních kanceláří sestavovaný každoročně britskou společností Chambers and Partners, který hodnotí právní trh vždy za uplynulý kalendářní rok, publikoval evropský žebříček Chambers Europe 2021.  Již po jedenácté v řadě potvrdil pozici pracovněprávního týmu Randl Partners na nejvyšší úrovni hodnocení (Band 1). Vedoucí týmu, spoluzakladatelka a partnerka kanceláře Nataša Randlová zároveň získala  jubilejní – desáté v řadě – ocenění „Star Individual“ pro Českou republiku, jakožto „osobnost s výjimečnou reputací ve svém oboru“. Moc gratulujeme!

Profil kanceláře i hodnocení Nataši Randlové si můžete přečíst zde.

Michal Peškar se vyjádřil k testování zaměstnanců ve firmách

Advokát a partner Randl Partners Michal Peškar se v rámci zpravodajského bloku Studia ČT24 vyjádřil k situaci ohledně testování zaměstnanců ve firmách. Jeho vystoupení ze 3. března 2021 můžete shlédnout v archivu zpravodajské stranice na tomto odkazu.

 

Vysílání zaměstnanců v rámci EU – Německo, Rakousko

V unikátním seriálu „Vysílání zaměstnanců v rámci EU“ postupně představujeme právní úpravu přeshraničního vysílání pracovníků v jednotlivých členských státech EU. Seriál si klade za cíl být pomocnou rukou především pro české zaměstnavatele vysílající své pracovníky do jiných členských států Evropské unie – jsou to totiž právě vysílající zaměstnavatelé, kteří jsou povinni si vnitrostátní úpravu dané přijímající (hostitelské) země osvojit a řídit se jí ve všech aspektech výkonu práce zaměstnance vyslaného do zahraničí.

Realizace celého projektu, který by se na stránkách Práce a mzdy měl objevovat pravidelně v průběhu celého následujícího roku, je zaštítěna mezinárodní aliancí Ius Laboris, jejímž je Randl Partners, advokátní kancelář, s. r. o. exkluzivním členem za Českou republiku. Ius Laboris spojuje přední advokátní kanceláře specializující se na pracovní právo a zahrnuje tak více než 1 400 právníků z advokátních kanceláří v 55 zemích poskytujících komplexní služby po celém světě.

Ve třetím dílu se věnujeme národní právní úpravě v Německu a Rakousku.

Kolik neomluvených absencí v práci stačí podle soudů na okamžité zrušení pracovního poměru?

Již léta panuje v HR praxi úzus, že pro okamžité zrušení pracovního poměru je potřeba zpravidla 5 neomluvených absencí zaměstnance v práci. Tato problematika ovšem není černobílá – každý případ je třeba posuzovat individuálně. Autorky pro vás vybraly dvě rozhodnutí Nejvyššího soudu, kde je úzus 5 dnů prolomen.

Pracovněprávní aktuality – leden 2021

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 8. 1. 2021 do 8. 2. 2021.

Autoři informují např. o navrhované podobě důchodové reformy, jejíž připomínkové řízení bylo ukončeno nebo o výzvě Evropského parlamentu směrem ke Komisi k vypracování směrnice stanovící základní pravidla pro práci z domova.

 

 

Odmítači testování v práci mohou dostat vysokou pokutu, případně i přijít o zaměstnání

Michal Peškar odpovídal na otázky redaktora Lidových novin ohledně povinného testování zaměstnanců.

„Z povinného testování na covid-19 není pro zaměstnance úniku. Podle specialisty na pracovní právo a partnera pražské kanceláře Randl Partners Michala Peškara hrozí těm, kdo by test podstoupit odmítli, nejen tučná pokuta, ale v krajním případě i výpověď.“

Celý článek si můžete přečíst zde.

Nataša Randlová v žebříčku TOP 100 žen česko-slovenského práva

Portál INFO.CZ ve spolupráci s projektem #PRVNÍCH100LET připravil unikátní přehled stovky žen, které v Česku a na Slovensku zastřešují klíčové segmenty právního byznysu. Autoři věří, že bude sloužit zejména jako inspirace a připomínka (nejen) individuálních úspěchů českých a slovenských právniček.

Nataša Randlová se v žebříčku umístila v kategorii Pracovní právo. Gratulujeme!

On-line si lze žebříček prohlédnout zde.

Vysílání zaměstnanců v rámci EU – Belgie, Polsko

V unikátním seriálu „Vysílání zaměstnanců v rámci EU“ postupně představujeme právní úpravu přeshraničního vysílání pracovníků v jednotlivých členských státech EU. Seriál si klade za cíl být pomocnou rukou především pro české zaměstnavatele vysílající své pracovníky do jiných členských států Evropské unie – jsou to totiž právě vysílající zaměstnavatelé, kteří jsou povinni si vnitrostátní úpravu dané přijímající (hostitelské) země osvojit a řídit se jí ve všech aspektech výkonu práce zaměstnance vyslaného do zahraničí.

Realizace celého projektu, který by se na stránkách Práce a mzdy měl objevovat pravidelně v průběhu celého následujícího roku, je zaštítěna mezinárodní aliancí Ius Laboris, jejímž je Randl Partners, advokátní kancelář, s. r. o. exkluzivním členem za Českou republiku. Ius Laboris spojuje přední advokátní kanceláře specializující se na pracovní právo a zahrnuje tak více než 1 400 právníků z advokátních kanceláří v 55 zemích poskytujících komplexní služby po celém světě.

Ve druhém dílu se věnujeme národní právní úpravě v Belgii a Polsku.

Úvaha nad „dočasností“ přidělení při agenturním zaměstnávání

Asi nikoho nepřekvapí, že základním znakem dočasného přidělení agenturního zaměstnance k uživateli by měla být dočasnost takového přidělení. České pracovní právo ovšem tento požadavek odpovídajícím způsobem nereflektuje, a to ačkoliv povinnost účinně zajistit, že agenturní zaměstnávání bude skutečně dočasné povahy, vyplývá přímo z práva EU. K této povinnosti se pak nedávno vyjádřil SDEU ve svém rozsudku ze dne 14. 10. 2020 ve věci C-681/18, ve kterém přiblížil, jakým způsobem má být dočasná povaha přidělení zajištěna.

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >