Nepřímý útok na majetek zaměstnavatele opět jako důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru – rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 991/2019

Jakýkoli útok na majetek zaměstnavatele posuzuje Nejvyšší soud ve své konstantní judikatuře velmi přísně. Již v minulosti označil např. krádež smetků (odpadu z výroby) či sušenek a zbytků po vydání objednaných obědů jako platné důvody pro skončení pracovního poměru okamžitým zrušením.

Dalo by se říci, že Nejvyšší soud v tomto směru uplatňuje zásadu, že „krást se nemá, nevyplácí se to a v pracovněprávních vztazích to platí dvojnásob.“

V aktuálním případu se soudci zabývali nepřímým útokem na majetek zaměstnavatele, a to též v souvislosti s posouzením neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru. Konkrétně byl takto skončen pracovní poměr se zaměstnancem – stavbyvedoucím z důvodu porušení povinností při nakládání s lešením na stavbách, konkrétně z důvodu, že tento zaměstnanec ponechal lešení na stavbě klienta i po zaznamenaném dni demontáže. Obecné soudy v tomto ohledu došly k závěru, že okamžité zrušení bylo s ohledem na okolnosti případu příliš tvrdým opatřením a je tedy neplatné.

Nejvyšší soud však otázku intenzity porušení posoudil jinak. Oproti obecným soudům zdůraznil, že zaměstnanec se dopustil nepřímého útoku na majetek svého zaměstnavatele, a to navíc v postavení vedoucího zaměstnance. Zaměstnanec totiž na dobu 14 dní bez souhlasu zaměstnavatele bezplatně zapůjčil třetímu subjektu část lešení patřícího zaměstnavateli. Skutečnosti, které u obecných soudů vedly ke „zmírnění“ intenzity porušení, tedy, že zaměstnanec zajistil následné vrácení lešení a svým jednáním sledoval upevnění dobrých vztahů s dlouhodobým klientem, shledal Nejvyšší soud jako méně významné. Stejně jako ve svých předchozích rozhodnutích zdůraznil, že při hodnocení intenzity porušení povinností, je spíše než eventuální výše škody významnější narušení nezbytné vzájemné důvěry mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a též zpochybnění spolehlivosti zaměstnance ve vztahu k nakládání s majetkem zaměstnavatele.

Rozhodnutí dostupné zde.

Vyšel nový komentář k zákoníku práce – Nataša Randlová je spoluautorkou

Šesté vydání podrobného komentáře k zákoníku práce, které vyšlo v listopadu 2020, zapracovává významné změny, jež přináší aktuální novela (zákon č. 285/2020 Sb.). Autorský kolektiv, jehož členkou je i Nataša Randlová, je velmi rozmanitý a vedle odborníků z akademické sféry a praxe byl doplněn také o pohled samotných tvůrců diskutované novely.

Komentář je výbornou pomůckou usnadňující výklad ustanovení, která přináší nejasnosti. Výklad zákona je doplněn odkazy na související judikaturu a literaturu a obohacen o praktické příklady.

Pokud jste našimi klienty a plánujete pořízení tohoto praktického pomocníka, napište nám o slevu 10 % na recepce@randls.com – a neváhejte, nabídka platí pouze do 31. 12. 2020!

Učebnice Pracovní právo

Nataša Randlová se stala součástí autorského kolektivu vedeného doc. JUDr. Petrem Hůrkou, Ph.D., který vydal 3. aktualizované vydání právnické učebnice Pracovní právo. Publikace reaguje na aktuální stav pracovního práva v České republice a zohledňuje mimo jiné i aktuální velkou novelu zákoníku práce provedenou v roce 2020. Konkrétně se Nataša věnovala kapitolám s tématem změn pracovního poměru a přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

 

 

Spořicí konto pracovní doby – nová možnost sladění osobního a pracovního života

Michal Peškar se spolu s daňovou poradkyní Dittou Hlaváčkovou věnuje problematice flexibilního plánování pracovní doby na delší období. Konkrétně autoři přicházejí s myšlenkou tzv. spořicího konta pracovní doby, uvádějí zahraniční inspirace a zamyšlení nad možnou českou legislativní úpravou. Obsáhlou pracovněprávní perspektivu této problematiky doplňují o daňový pohled.

 

Nataša Randlová v žebříčku Forbes jako jedna z nejvlivnějších žen Česka

Mezi 135 nejvlivnějšími ženami Česka v roce 2020 se opět umístila zakládající partnerka Randl Partners a hybná síla partnerského školicího centra Randls Training Nataša Randlová. Moc gratulujeme!

Online si můžete prohlédnout jen části žebříčku, všech 135 dam naleznete v papírové verzi Forbesu, konkrétně v aktuálním červnovém čísle.

 

Jakým způsobem mohou zaměstnavatelé přispět k prevenci šíření chřipky či koronaviru

V České republice již opět propukla epidemie chřipky. Zaměstnavatelé by nyní měli zvážit, jaká mohou učinit preventivní opatření, aby šíření nemoci co nejlépe zabránili s tím, že podobná opatření mohou případně využít i ve vztahu k  novému onemocnění koronavirem, před kterým varuje Světová zdravotnická organizace.

Podle zákoníku práce mají zaměstnavatelé povinnost svým zaměstnancům vytvářet bezpečné podmínky k výkonu práce. V zájmu ochrany zaměstnanců proto lze doporučit zaměstnavatelům zvážit, zda nezavést alespoň některá z následující opatření, konkrétně:

 • informovat zaměstnance o příznacích chřipky a koronaviru a o opatřeních, která mohou být přijata k zabránění šíření těchto onemocnění (dle Světové zdravotnické organizace zejména pečlivé mytí rukou, zakrývání úst a nosu při kašli nebo kýchání a pečlivé vaření masa a vajec);
 • identifikovat nejbližší zdravotnického zařízení, které mohou zaměstnanci navštívit, pokud potřebují lékařskou péči;
 • poskytovat dostatečné množství hygienických potřeb k mytí rukou, papírových kapesníků, případně roušek;
 • v případě zachycení příznaků respiračního onemocnění (tj. horečka, kašel, dušnost nebo dýchací potíže, malátnost, zimnice, bolesti ve svalech a kloubech), doporučit zaměstnanci ihned navštívit lékaře;
 • v případě příznaků respiračního onemocnění zaměstnance vyzvat, aby pracovali z domova, nechtějí-li si vzít sick day či nemocenskou.

Česká republika v tuto chvíli neeviduje žádný případ nákazy koronavirem, a není tedy důvod k panice, zaměstnavatelé by se přesto měli z opatrnosti zamyslet, jakým způsobem by případnou epidemii řešili. Konkrétně zaměstnavatelům ve vztahu k tomuto onemocnění doporučujeme:

 • posoudit potenciální rizikovost zaměstnanců, kteří
  • cestovali od prosince 2019 do Číny;
  • mohli přijít do přímého kontaktu s jinou osobou, která se nacházela v Číně, zejména ve městě Wuhan, odkud pravděpodobně virus pochází;
  • mohou mít v blízké budoucnosti v plánu cestovat do Číny nebo do jiných zvláště postižených oblastí.
 • přípravit plán, jak bude zaměstnavatel jednat v případě potenciální pandemie, která by zasáhla i Českou republiku, či onemocnění některého ze svých zaměstnanců;
 • upravit plán služebních cest do Číny a jiných postižených oblastí a doporučit zaměstnancům odložit soukromé cesty do těchto míst;
 • informovat se průběžně o nejnovějších poznatcích týkajících se této nemoci (aktuální informace jsou k dispozici na stránkách http://www.who.int/,http://www.mzcr.cz/).
Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >