Dar odborové organizaci – obvyklá praxe? Daňové souvislosti s ohledem na tzv. konsolidační balíček

V rámci kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelé často setkávají s požadavkem či prosbou odborové organizace, aby ji byl poskytnut dar, a to na různé účely. Jak je takovýto dar vlastně právně upraven a jaké má daňové dopady?


< Přejít zpět