NAPSALI JSME

Pracovní právo

Články a knihy 30. 06. 2014

Dopřejme zákoníku práce klid

Profit / V květnu proběhla konference, která probírala možnosti reformy trhu práce. Lze český trh práce reformovat dva roky po …

VÍCE INFO

Judikatura 27. 05. 2014

Překážky v práci na obou stranách – co s nárokem na náhradu mzdy? – 21 Cdo 2745/2013

Zaměstnanec byl zaměstnavatelem odvolán z vedoucího místa, výkon jiné práce odmítl, a proto nedocházel do práce z důvodů fikce překážky …

VÍCE INFO

Články a knihy 15. 05. 2014

Nové rozhodnutí Nejvyššího soudu k přechodu práv a povinností – přelom, či slepá ulička?

Nataša Randlová a Barbora Kudrhalt Suchá se ve svém příspěvku zamýšlejí nad rozhodnutím Nejvyššího soudu, podle jehož znění nemohou nastat …

VÍCE INFO

Judikatura 10. 04. 2014

Lze provádět exekuční srážky z cestovních náhrad? – 21 Cdo 3774/2013

Zaměstnanec, proti němuž byla vedena exekuce, se domáhal jejího částečného zastavení, protože exekutor mimo jiné postihl cestovní náhrady zaměstnance, a …

VÍCE INFO

Judikatura 18. 03. 2014

Odmítnutí pokynu zaměstnavatele odůvodní okamžité zrušení pracovního poměru – 21 Cdo 1271/2013

Zaměstnavatel okamžitě zrušil se zaměstnancem pracovní poměr. Zaměstnanec na pozici kuchař totiž odmítl vařit jídla podle jídelního lístku změněného zaměstnavatelem. …

VÍCE INFO

Judikatura 11. 03. 2014

Pokud chystáte organizační změnu, dávejte si pozor na datum její účinnosti – 21 Cdo 790/2013

Zaměstnavatel dal zaměstnankyni výpověď z organizačních důvodů pro zrušení jejího pracovního místa. Rozhodnutí o zrušení pracovního místa bylo přijato 11. …

VÍCE INFO

Judikatura 03. 03. 2014

Odnesením zbytků od oběda kuchařka zaútočila na majetek zaměstnavatele zvlášť hrubým způsobem – 21 Cdo 1496/2013

Zaměstnavatel se zaměstnankyní okamžitě zrušil pracovní poměr pro zvlášť závažné porušení jejích pracovních povinností. Tohoto porušení povinností se zaměstnankyně měla …

VÍCE INFO

Články a knihy 05. 02. 2014

Nový občanský zákoník v personální praxi – díl 3.

PSK (Linde) / V posledním dílu článku o dopadech nového občanského zákoníku na personální praxi se Nataša Randlová a Lucie Hořejší věnují …

VÍCE INFO

Články a knihy 06. 01. 2014

Nový občanský zákoník v personální praxi – díl 2.

PSK (Linde) / Také druhý díl článku Nataši Randlové a Lucie Hořejší se věnuje dopadům nového občanského zákoníku na personální …

VÍCE INFO

Články a knihy 03. 01. 2014

Zaměstnanec musí chránit citlivá data

MF DNES / Nataša Randlová se v krátkém rozhovoru pro deník MF DNES vyjadřuje k nedávnému úniku citlivých dat o příjmech …

VÍCE INFO

Další publikace