USNESENÍ VLÁDY

Poslední aktualizace: 1. 9. 2021, 14:20 hod.

Usnesení vlády ČR č. 714 ze dne 19.8.2021 (K mimořádnému opatřením Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb)

Usnesení vlády ČR č. 713 ze dne 19.8.2021 (K mimořádnému opatřením Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel)

Usnesení vlády ČR č. 712 ze dne 16.8.2021 (K mimořádnému opatřením Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb)

Usnesení vlády ČR č. 711 ze dne 16.8.2021 (K mimořádnému opatřením Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest)

Usnesení vlády ČR č. 710 ze dne 16.8.2021 (K mimořádnému opatřením Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky pro osobní přítomnost žáků na vzdělávání)

Usnesení vlády ČR č. 705 ze dne 30.7.2021 (K mimořádnému opatřením Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest)

Usnesení vlády ČR č. 700 ze dne 26.7.2021 (K mimořádnému opatřením Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje povinnost operátorům zasílat tzv. welcome sms)

Usnesení vlády ČR č. 699 ze dne 26.7.2021 (K mimořádnému opatřením Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb)

Usnesení vlády ČR č. 698 ze dne 26.7.2021 (K mimořádnému opatřením Ministerstva zdravotnictví, kterým se omezuje provoz škol )

Usnesení vlády ČR č. 667 ze dne 19.7.2021 (K mimořádnému opatřením Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel)

Usnesení vlády ČR č. 633 ze dne 12.7.2021 (K mimořádnému opatřením Ministerstva zdravotnictví – ohlašování akcí nad 1000 osob)

Usnesení vlády ČR č. 632 ze dne 12.7.2021 (K mimořádnému opatřením Ministerstva zdravotnictví, kterým se určuje termín pro podání druhé dávky léčivého přípravku – očkovací látky)

Usnesení vlády ČR č. 606 ze dne 1.7.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády ČR č. 604 ze dne 28.6.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády ČR č. 600 ze dne 28.6.2021 (K minimalizaci dopadu pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby)

Usnesení vlády ČR č. 599 ze dne 28.6.2021 (O prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus)

Usnesení vlády ČR č. 597 ze dne 28.6.2021 (O kampani na podporu očkování)

Usnesení vlády ČR č. 595 ze dne 28.6.2021 (O mimořádném dotačním programu pro poskytovatele lůžkové péče)

Usnesení vlády ČR č. 594 ze dne 28.6.2021 (K návrhu zákona, kterým se mění zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19,
o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky)

Usnesení vlády ČR č. 593 ze dne 28.6.2021 (O vydání rozhodnutí o prominutí DPH v souvislosti s šířením koronaviru)

Usnesení vlády ČR č. 575 ze dne 21.6.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády ČR č. 552 ze dne 14.6.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády ČR č. 551 ze dne 14.6.2021 (O záměru k rozšíření programu COVID kultura)

Usnesení vlády ČR č. 550 ze dne 14.6.2021 (Ke zprávě o výsledcích provedených auditů projektů ČVUT)

Usnesení vlády ČR č. 549 ze dne 14.6.2021 (O navýšení prostředků kapitoly Kancelář prezidenta republiky)

Usnesení vlády ČR č. 532 ze dne 7.6.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády ČR č. 531 ze dne 7.6.2021 (O stavu realizace programu COVID – Nepokryté náklady a o změně ustanovení č. 278)

Usnesení vlády ČR č. 530 ze dne 7.6.2021 (O stavu realizace programu COVID 2021 a o změně usnesení č. 277)

Usnesení vlády ČR č. 529 ze dne 7.6.2021 (K distribuci osobních ochranných prostředků v souvislosti s onemocněním COVID-19 do zařízení pro děti)

Usnesení vlády ČR č. 527 ze dne 7.6.2021 (K vyslovení souhlasu s vyžitím finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje k zajištění letních vzdělávacích kempů zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti)

Usnesení vlády ČR č. 507 ze dne 31.5.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády ČR č. 486 ze dne 28.5.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády ČR č. 485 ze dne 24.5.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády ČR č. 474 ze dne 21.5.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády ČR č. 472 ze dne 21.5.2021 (K návrhu zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví)

Usnesení vlády ČR č. 471 ze dne 17.5.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády ČR č. 450 ze dne 14.5.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády ČR č. 449 ze dne 10.5.2021 (K záměru dalších změn mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády ČR č. 448 ze dne 10.5.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády ČR č. 446 ze dne 10.5.2021 (O zajištění financování Programu Ošetřovné II pro OSVČ)

Usnesení vlády ČR č. 438 ze dne 6.5.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády ČR č. 437 ze dne 6.5.2021 (O pokračování programu COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady)

Usnesení vlády ČR č. 436 ze dne 6.5.2021 (O souhlasu s dalšími finančními prostředky státního rozpočtu pro školy)

Usnesení vlády ČR č. 435 ze dne 6.5.2021 (K darování sad antigenních testů školám)

Usnesení vlády ČR č. 434 ze dne 6.5.2021 (O nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021)

Usnesení vlády ČR č. 432 ze dne 3.5.2021 (K návrhu na zajištění očkování členů diplomatických misí)

Usnesení vlády ČR č. 433 ze dne 3.5.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – předběžný souhlas)

Usnesení vlády ČR č. 424 ze dne 29.4.2021 (Změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví – souhlas)

Usnesení vlády ČR č. 423 ze dne 29.4.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – předběžný souhlas)

Usnesení vlády ČR č. 422 ze dne 29.4.2021 (Poskytnutí testovacích sad antigenních testů)

Usnesení vlády ČR č. 421 ze dne 29.4.2021 (Poskytnutí daru Indické republice)

Usnesení vlády ČR č. 420 ze dne 29.4.2021 (Režim testování studentů vysokých škol)

Usnesení vlády ČR č. 419 ze dne 26.4.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – předběžný souhlas)

Usnesení vlády ČR č. 418 ze dne 26.4.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – předběžný souhlas)

Usnesení vlády ČR č. 417 ze dne 26.4.2021 (Finanční prostředky na odměny)

Usnesení vlády ČR č. 416 ze dne 26.4.2021 (Prominutí daně z příjmu v souvislosti s koronavirem)

Usnesení vlády ČR č. 415 ze dne 26.4.2021 (Schéma pro poskytování podpor)

Usnesení vlády ČR č. 398 ze dne 26.4.2021 (Změna nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek)

Usnesení vlády ČR č. 396 ze dne 23.4.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – předběžný souhlas)

Usnesení vlády ČR č. 395 ze dne 22.4.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – předběžný souhlas)

Usnesení vlády ČR č. 393 ze dne 19.4.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – předběžný souhlas)

Usnesení vlády ČR č. 392 ze dne 19.4.2021 (Prodloužení uznatelnosti výdajů Cíleného programu Antivirus)

Usnesení vlády ČR č. 391 ze dne 19.4.2021 (Příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě)

Usnesení vlády ČR č. 390 ze dne 19.4.2021 (Distribuce antigenních testů)

Usnesení vlády ČR č. 389 ze dne 19.4.2021 (Poskytnutí daru Ukrajině)

Usnesení vlády ČR č. 388 ze dne 19.4.2021 (Očkovací kampaň)

Usnesení vlády ČR č. 375 ze dne 12.4.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – předběžný souhlas)

Usnesení vlády ČR č. 374 ze dne 12.4.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – souhlas) + Mimořádné opatření MZČR zde

Usnesení vlády ČR č. 353 ze dne 6.4.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – předběžný souhlas)

Usnesení vlády ČR č. 352 ze dne 6.4.2021 (Pořízení testovacích sad antigenních testů do škol)

Usnesení vlády ČR č. 351 ze dne 6.4.2021 (Distribuce osobních ochranných prostředků školám)

Usnesení vlády ČR č. 337 ze dne 29.3.2021 (K ochrannému opatření Ministerstva zdravotnictví – předchozí souhlas)

Usnesení vlády ČR č. 334 ze dne 29.3.2021 (Schválení změny rámcových podmínek programu COVID-Ubytování II ze dne 18.1.2021) 

Usnesení vlády ČR č. 333 ze dne 29.3.2021 (Schválení návrhu kompenzačního bonusu pro rok 2021)

Usnesení vlády ČR č. 317 ze dne 26.3.2021 (Pořízení antigenních testů pro samotestování státních zaměstnanců)

Usnesení vlády ČR č. 316 ze dne 26.3.2021 (Změna ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví – předběžný souhlas) + Ochranné opatření MZČR zde

Usnesení vlády ČR č. 315 ze dne 26.3.2021 (Prodloužení krizových opatření) + odůvodnění 

Usnesení vlády ČR č. 314 ze dne 26.3.2021 (Prodloužení nouzového stavu)

Usnesení vlády ČR č. 313 ze dne 22.3.2021 (K mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády ČR č. 312 ze dne 22.3.2021 (Zajištění přednostních dodávek medicinálního kyslíku pro potřeby zdravotnických zařízení)

Usnesení vlády ČR č. 311 ze dne 22.3.2021 (Zpráva Poslanecké sněmovně o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti)

Usnesení vlády ČR č. 310 ze dne 22.3.2021 (Zajištění zvýšených osobních nákladů krajských hygienických stanic)

Usnesení vlády ČR č. 309 ze dne 22.3.2021 (Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

Usnesení vlády ČR č. 308 ze dne 22.3.2021 (Žádost o prodloužení nouzového stavu)

Usnesení vlády ČR č. 306 ze dne 22.3.2021 (Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona o mimořádných opatřeních)

Usnesení vlády ČR č. 303 ze dne 18.3.2021 (Pořízení testovacích sad antigenních testů do pohotovostních zásob státních hmotných rezerv)

Usnesení vlády ČR č. 302 ze dne 18.3.2021 (Distribuce testů pro vyšetření přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV2)

Usnesení vlády ČR č. 301 ze dne 18.3.2021 (Změna mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády ČR č. 300 ze dne 18.3.2021 (Prodloužení krizových opatření do 28. března)

Usnesení vlády ČR č. 299 ze dne 18.3.2021 (Krizové opatření o omezení volného pohybu)

Usnesení vlády ČR č. 298 ze dne 18.3.2021 ( Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb)

Usnesení vlády ČR č. 297 ze dne 18.3.2021 (Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče)

Usnesení vlády ČR č. 296 ze dne 18.3.2021 (Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb)

Usnesení vlády ČR č. 294 ze dne 15.3.2021 (Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR)

Usnesení vlády ČR č. 293 ze dne 15.3.2021 (Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců)

Usnesení vlády ČR č. 292 ze dne 15.3.2021 (Změna krizového opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let) + odůvodnění 

Usnesení vlády ČR č. 291 ze dne 15.3.2021 (O vyhodnocení aplikace praxe metodického pokynu pro očkovací kampaň)

Usnesení vlády ČR č. 290 ze dne 15.3.2021 (K návrhu zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby)

Usnesení vlády ČR č. 280 ze dne 8.3.2021 (Usnesení k mimořádným opatřením MZ)

Usnesení vlády ČR č. 279 ze dne 8.3.2021 (O odvolání hlavního hygienika)

Usnesení vlády ČR č. 278 ze dne 8.3.2021 (K programu COVID nepokryté náklady)

Usnesení vlády ČR č. 277 ze dne 8.3.2021 (Podpora podnikatelů postižených šířením covidu)

Usnesení vlády ČR č. 276 ze dne 8.3.2021 (Pořízení antigenních testů do státních hmotných rezerv)

Usnesení vlády ČR č. 275 ze dne 8.3.2021 (Mimořádná dotační řízení pro oblast sociálních služeb)

Usnesení vlády ČR č. 274 ze dne 8.3.2021 (Mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče)

Usnesení vlády ČR č. 273 ze dne 8.3.2021 (Úhrada převozu pacientů mezi ČR a dalšími evropskými státy)

Usnesení vlády ČR č. 272 ze dne 8.3.2021 (Prominutí daně v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením coronaviru)

Usnesení vlády ČR č. 271 ze dne 8.3.2021 (Cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus)

Usnesení vlády ČR č. 250 ze dne 5.3.2021 (Zavedení povinného testování zaměstnanců veřejného sektoru na COVID-19)

Usnesení vlády ČR č. 249 ze dne 5.3.2021 (Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády ČR č. 248 ze dne 5.3.2021 (Zajištění poskytování  zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti)

Usnesení vlády ČR č. 247 ze dne 3.3.2021 (Zajištění poskytování zdravotních služeb akutní lůžkové péče)

Usnesení vlády ČR č. 245 ze dne 2.3.2021 (Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nařizování karantény a izolace)

Usnesení vlády ČR č. 244 ze dne 2.3.2021 (Změna krizového opatření o omezení volného pohybu osob) + odůvodnění

Usnesení vlády ČR č. 243 ze dne 2.3.2021 (Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb)

Usnesení vlády ČR č. 242 ze dne 1.3.2021 (Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády ČR č. 241 ze dne 1.3.2021 (Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb)

Usnesení vlády ČR č. 240 ze dne 1.3.2021 (Distribuce osobních ochranných prostředků)

Usnesení vlády ČR č. 239 ze dne 1.3.2021 (Návrh zákona o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči)

Usnesení vlády ČR č. 238 ze dne 1.3.2021 ( Návrh řešení zpřístupnění Národní digitální knihovny)

Usnesení vlády ČR č. 237 ze dne 1.3.2021 ( Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty)

Usnesení vlády ČR č. 236 ze dne 1.3.2021 (Povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky)

Usnesení vlády ČR č. 235 ze dne 1.3.2021 (Informace k záměru dalšího vývoje vakcíny proti onemocnění COVID-19)

Usnesení vlády ČR č. 234 ze dne 1.3.2021 (Návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě)

Usnesení vlády ČR č. 218 ze dne 28.2.2021 (Změna krizového opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března)

Usnesení vlády ČR č. 217 ze dne 26.2.2021 (Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1. do 21. března) + odůvodnění

Usnesení vlády ČR č. 216 ze dne 26.2.2021 (Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března) + odůvodnění

  • vzor čestného prohlášení v pdf a word
  • vzor formuláře pro cesty mimo okres v pdf a word
  • vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce v pdf a word

Usnesení vlády ČR č. 215 ze dne 26.2.2021 (Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob nakažených koronavirem) + odůvodnění

Usnesení vlády ČR č. 214 ze dne 26.2.2021 (Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest – předchozí souhlas) + Mimořádné opatření MZČR zde

Usnesení vlády ČR č. 213 ze dne 26.2.2021 (Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR – předchozí souhlas) + Ochranné opatření MZČR zde

Usnesení vlády ČR č. 212 ze dne 26.2.2021 (Krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let s účinností od 27. února do 21. března) + odůvodnění

Usnesení vlády ČR č. 211 ze dne 26.2.2021 (Krizové opatření o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb) + odůvodnění

Usnesení vlády ČR č. 210 ze dne 26.2.2021 (Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR) + odůvodnění

Usnesení vlády ČR č. 209 ze dne 26.2.2021 (Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma) + odůvodnění

Usnesení vlády ČR č. 208 ze dne 26.2.2021 (Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek) + odůvodnění

Usnesení vlády ČR č. 207 ze dne 26.2.2021 (Krizové opatření o provozu krematorií) + odůvodnění

Usnesení vlády ČR č. 206 ze dne 26.2.2021 (Krizové opatření o pracovnělékařských prohlídkách) + odůvodnění + vzor čestného prohlášení

Usnesení vlády ČR č. 205 ze dne 26.2.2021 (Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury) + odůvodnění

Usnesení vlády ČR č. 204 ze dne 26.2.2021 (Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov s účinností od 27. do 28. února)

Usnesení vlády ČR č. 203 ze dne 26.2.2021 (Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech) + odůvodnění

Usnesení vlády ČR č. 202 ze dne 26.2.2021 (Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb) + odůvodnění

Usnesení vlády ČR č. 201 ze dne 26.2.2021 (Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb) + odůvodnění

Usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26.2.2021 (Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27. února do 21. března) + odůvodnění

Usnesení vlády ČR č. 199 ze dne 26.2.2021 (Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů) + odůvodnění

Usnesení vlády ČR č. 198 ze dne 26.2.2021 (Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 27. do 28. února)

Usnesení vlády ČR č. 197 ze dne 26.2.2021 (Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 27. do 28. února)

Usnesení vlády ČR č. 196 ze dne 26.2.2021 (Vyhlášení nouzového stavu od 27. února do 28. března 2021) + odůvodnění

Usnesení vlády ČR č. 144 ze dne 14.2.2021 (využití státních hmotných rezerv)

Usnesení vlády ČR č. 143 ze dne 14.2.2021 (zjednodušení výplaty sociálních dávek)

Usnesení vlády ČR č. 142 ze dne 14.2.2021 (o zajištění a organizaci vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem)

Usnesení vlády ČR č. 141 ze dne 14.2.2021 (možnost změnit zaměstnavatele u držitelů zaměstnaneckých karet)

Usnesení vlády ČR č. 140 ze dne 14.2.2021 (volné posílání datových zpráv prostřednictvím informačního systému datových schránek)

Usnesení vlády ČR č. 139 ze dne 14.2.2021 (předchozí souhlas vlády s vydáním ochranného opatření ohledně cestování)

Usnesení vlády ČR č. 138 ze dne 14.2.2021 (předchozí souhlas vlády s vydáním mimořádných opatření ohledně antigenního testování)

Usnesení vlády ČR č. 137 ze dne 14.2.2021 (pracovnělékařské prohlídky) + čestné prohlášení

Usnesení vlády ČR č. 136 ze dne 14.2.2021 (krematoria)

Usnesení vlády ČR č. 135 ze dne 14.2.2021 (kritická infrastruktura)

Usnesení vlády ČR č. 134 ze dne 14.2.2021 (uzávěra okresů Cheb, Sokolov a Trutnov)

Usnesení vlády ČR č. 133 ze dne 14.2.2021 (zákaz návštěv – věznice)

Usnesení vlády ČR č. 132 ze dne 14.2.2021 (podmínky vycházek – sociální služby)

Usnesení vlády ČR č. 131 ze dne 14.2.2021 (zákaz návštěv – zdravotní a sociální služby)

Usnesení vlády ČR č. 130 ze dne 14.2.2021 (vybrané školy pro péči o děti rodičů vykonávajících strategická povolání)

Usnesení vlády ČR č. 129 ze dne 14.2.2021 (omezení provozu škol)

Usnesení vlády ČR č. 128 ze dne 14.2.2021 (omezení fungování orgánů veřejné moci a správních orgánů)

Usnesení vlády ČR č. 127 ze dne 14.2.2021 (omezení volného pohybu)

Usnesení vlády ČR č. 126 ze dne 14.2.2021 (zákaz maloobchodního prodeje a služeb)

Usnesení vlády ČR č. 125 ze dne 14.2.2021 (vyhlášení nouzového stavu na dobu 14 dnů, tj. do 28. 2. 2021)

Usnesení vlády ČR č. 81 ze dne 28.1.2021 (o změně mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – antigenní testování)

Usnesení vlády ČR č. 80 ze dne 28.1.2021 (o přijetí krizového opatření – omezení návštěv, zdravotní sociální služby)

Usnesení vlády ČR č. 78 ze dne 28.1.2021 (o přijetí krizového opatření – zákaz maloobchodního prodeje a služeb)

Usnesení vlády ČR č. 74 ze dne 25.1.2021 (o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů)

Usnesení vlády ČR č. 57 ze dne 22.1.2021 (o přijetí krizového opatření – zákaz maloobchodního prodeje a služeb)

Usnesení vlády ČR č. 56 ze dne 22.1.2021 (o změně krizových opatření – prodloužení usnesení vlády do 14.2.2021)

Usnesení vlády ČR č. 55 ze dne 18.1.2021 (o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2)

Usnesení vlády ČR č. 54 ze dne 18.1.2021 (o přijetí krizového opatření – pracovnělékařské prohlídky)

Usnesení vlády ČR č. 53 ze dne 18.1.2021 (o přijetí krizového opatření – zákaz maloobchodního prodeje a služeb)

Usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 18.1.2021 (o Programu COVID Záruka CK)

Usnesení vlády ČR č. 50 ze dne 18.1.2021 (o změně usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1331 o podpoře ubytovacích zařízení COVID – Ubytování II)

Usnesení vlády ČR č. 49 ze dne 18.1.2021 (k Podpoře cestovních kanceláří (COVID-cestovní kanceláře II)

Usnesení vlády ČR č. 48 ze dne 18.1.2021 (k Prodloužení podpory COVID-Lázně do 30. června 2021)

Usnesení vlády ČR č. 47 ze dne 18.1.2021 (k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.)

Usnesení vlády ČR č. 46 ze dne 18.1.2021 (o Programu Záruka COVID Sport)

Usnesení vlády ČR č. 33 ze dne 11.1.2021 (o přijetí krizového opatření – zpopelnění)

Usnesení vlády ČR č. 32 ze dne 11.1.2021 (o programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS CoV-19 „COVID – SPORT III Lyžařská střediska“ )

Usnesení vlády ČR č. 31 ze dne 11.1.2021 (k vydání rozhodnutí o prominutí daně z příjmů v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru SARS CoV-2)

Usnesení vlády ČR č. 16 ze dne 7.1.2021 (o vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) a formulace podmínky neexistence nedoplatků v rámci poskytování prostředků státního rozpočtu)

Usnesení vlády ČR č. 15 ze dne 7.1.2021 (o změně mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – POC antigenní testy)

Usnesení vlády ČR č. 14 ze dne 7.1.2021 (o přijetí krizového opatření – omezení návštěv, zdravotní sociální služby)

Usnesení vlády ČR č. 13 ze dne 7.1.2021 (o přijetí krizového opatření – omezení provozu škol)

Usnesení vlády ČR č. 12 ze dne 7.1.2021 (o změně krizových opatření – prodloužení usnesení do 22.1.2021)

Usnesení vlády ČR č. 11 ze dne 4.1.2021 (k ochrannému opatření Ministerstva zdravotnictví – omezení vstupu do ČR)

Usnesení vlády ČR č. 10 ze dne 4.1.2021 (o programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – Gastro – Uzavřené provozovny“)

Usnesení vlády ČR č. 1 ze dne 4.1.2021 (k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii)

Usnesení vlády ČR č. 1382 ze dne 23.12.2020 (aktuální podpora podnikatelů zasažených pandemií COVID 19)

Usnesení vlády ČR č. 1379 ze dne 23.12.2020 (přijetí krizového opatření – omezení úředních hodin do 10.1.2021)

Usnesení vlády ČR č. 1378 ze dne 23.12.2020 (přijetí krizového opatření – školská zařízení, nezbytná péče o děti do 10.1.2021)

Usnesení vlády ČR č. 1377 ze dne 23.12.2020 (přijetí krizového opatření – omezení provozu škol do 10.1.2021)

Usnesení vlády ČR č. 1376 ze dne 23.12.2020 (přijetí krizového opatření – zákaz maloobchodního prodeje, omezení provozoven)

Usnesení vlády ČR č. 1375 ze dne 23.12.2020 (přijetí krizového opatření – omezení pohybu. zákaz nočního vycházení)

Usnesení vlády ČR č. 1374 ze dne 23.12.2020 (prodloužení účinnosti krizových opatření)

Usnesení vlády ČR č. 1373 ze dne 23.12.2020 (prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2)

Usnesení vlády ČR č. 1372 ze dne 21.12.2020 (ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví – zákaz přicestování)

Usnesení vlády ČR č. 1371 ze dne 21.12.2020 (předchozí souhlas vlády se záměrem Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády ČR č. 1370 ze dne 21.12.2020 (krizové opatření – pravidla pro vycházky mimo domovy pro seniory)

Usnesení vlády ČR č. 1341 ze dne 17.12.2020 (změna krizového opatření č. 1332 ze dne 14.12.2020)

Usnesení vlády ČR č. 1340 ze dne 17.12.2020 (pokračování programu COVID-Kultura)

Usnesení vlády ČR č. 1339 ze dne 17.12.2020 (žádost o prodloužení nouzového stavu)

Usnesení vlády ČR č. 1336 ze dne 14.12.2020 (krizové opatření – zrušení pracovní povinnosti všech studentů)

Usnesení vlády ČR č. 1335 ze dne 14.12.2020 (krizové opatření – omezení provozu škol)

Usnesení vlády ČR č. 1334 ze dne 14.12.2020 (krizové opatření – omezení volného pohybu osob)

Usnesení vlády ČR č. 1333 ze dne 14.12.2020 (úprava krizového opatření o omezení hromadných akcí, maloobchodního prodeje a služeb – výdejová okénka)

Usnesení vlády ČR č. 1332 ze dne 14.12.2020 (krizové opatření – omezení maloobchodního prodeje a služeb)

Usnesení vlády ČR č. 1331 ze dne 14.12.2020 (pokračování programu COVID-Ubytování)

Usnesení vlády ČR č. 1329 ze dne 14.12.2020 (pokračování programu COVID-Nájemné)

Usnesení vlády ČR č. 1328 ze dne 14.12.2020 (schválení podpory COVID-Gastro)

Usnesení vlády ČR č. 1325 ze dne 14.12.2020 (krizové opatření – zrušení zákazu vycházení uživatelů domovů pro seniory)

Usnesení vlády ČR č. 1295 ze dne 10.12.2020 (prodloužení krizových opatření)

Usnesení vlády ČR č. 1294 ze dne 10.12.2020 (prodloužení nouzového stavu do 23. prosince)

Usnesení vlády ČR č. 1292 ze dne 7.12.2020 (změna krizového opatření- zrušení pracovní povinnost mediků)

Usnesení vlády ČR č. 1291 ze dne 7.12.2020 (změna usnesení vlády ze dne 16. října 2020 č. 1049 – pravidelné zdravotní prohlídky)

Usnesení vlády ČR č. 1290 ze dne 7.12.2020 (krizové opatření – omezení hromadných akcí, maloobchodního prodeje a služeb)

Usnesení vlády ČR č. 1264 ze dne 30.11.2020 (krizové opatření – omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních)

Usnesení vlády ČR č. 1263 ze dne 30.11.2020 (krizové opatření – omezení provozu škol od 7. prosince 2020)

Usnesení vlády ČR č. 1262 ze dne 30.11.2020 (krizové opatření – omezení hromadných akcí, maloobchodního prodeje a služeb)

Usnesení vlády ČR č. 1202 ze dne 20.11.2020 (krizové opatření – omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů)

Usnesení vlády ČR č. 1201 ze dne 20.11.2020 (krizové opatření – zákaz maloobchodního prodeje a služeb)

Usnesení vlády ČR č. 1200 ze dne 20.11.2020 (krizové opatření – omezení volného pohybu)

Usnesení vlády ČR č. 1199 ze dne 20.11.2020 (krizové opatření – omezení provozu škol od 3o. listopadu do 12. prosince 2020)

Usnesení vlády ČR č. 1198 ze dne 20.11.2020 (krizové opatření – omezení provozu škol od 25. do 29. listopadu 2020)

Usnesení vlády ČR č. 1197 ze dne 20.11.2020 (krizové opatření – omezení provozu škol od 23. do 24. listopadu 2020)

Usnesení vlády ČR č. 1196 ze dne 20.11.2020 (prodloužení stávajících krizových opatření)

Usnesení vlády ČR č. 1195 ze dne 20.11.2020 (prodloužení krizového stavu do 12.12.2020)

Usnesení vlády ČR č. 1192 ze dne 16.11.2020 (krizové opatření – zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb)

Usnesení vlády ČR č. 1191 ze dne 16.11.2020 (krizové opatření – omezení provozu škol)

Usnesení vlády ČR č. 1190 ze dne 16.11.2020 (krizové opatření – omezení volného pohybu)

Usnesení vlády ČR č. 1185 ze dne 16.11.2020 (krizové opatření – zajištění krizové infrastruktury)

Usnesení vlády ČR č. 1142 ze dne 2.11.2020 (změna krizového opatření – povolení profesionálních sportovních soutěží)

Usnesení vlády ČR č. 1118 ze dne 30.10.2020 (souhlas s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – antigenní testy)

Usnesení vlády ČR č. 1117 ze dne 30.10.2020 (zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem)

Usnesení vlády ČR č. 1116 ze dne 30.10.2020 (krizové opatření – zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb od. 4.11. do 20.11.2020)

Usnesení vlády ČR č. 1115 ze dne 30.10.2020 (krizové opatření – zákaz návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních od 4.11. do 20.11.2020)

Usnesení vlády ČR č. 1114 ze dne 30.10.2020 (krizové opatření – omezení provozu úřadů od 4.11. do 20.11.2020)

Usnesení vlády ČR č. 1113 ze dne 30.10.2020 (krizové opatření – omezení volného pohybu od 4.11. do 20.11.2020)

Usnesení vlády ČR č. 1112 ze dne 30.10.2020 (krizové opatření – omezení provozu škol od 2.11. do 20.11.2020)

Usnesení vlády ČR č. 1110 ze dne 30.10.2020 (bezplatné užívání systému datových schránek od 2.11. po dobu nouzového stavu)

Usnesení vlády ČR č. 1109 ze dne 30.10.2020 (krizové opatření – určení škol k péči o děti strategických povolání od 2.11. dále)

Usnesení vlády ČR č. 1108 ze dne 30.10.2020 (pokračování nouzového stavu do 20. 11. 2020)

Usnesení vlády ČR č. 1107 ze dne 27.10.2020 (pokračování programu COVID – Nájemné – Výzva 2)

Usnesení vlády ČR č. 1103 ze dne 26.10.2020 (krizové opatření – omezení prodejní doby maloobchodu) + změna ze dne 30.10.2020 (pro Dušičky; Usnesení vlády č. 1111)

Usnesení vlády ČR č. 1102 ze dne 26.10.2020 (krizové opatření – omezení volného pohybu)

Usnesení vlády ČR č. 1080 ze dne 21.10.2020 (krizové opatření – omezení provozu úřadů)

Usnesení vlády ČR č. 1079 ze dne 21.10.2020 (krizové opatření – zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb) + změna ze dne 23.10.2020 (Usnesení vlády č. 1084)

Usnesení vlády ČR č. 1078 ze dne 21.10.2020 (krizové opatření – omezení volného pohybu)

Usnesení vlády ČR č. 1051 ze dne 16.10.2020 (krizové opatření – zákaz návštěv ve věznicích)

Usnesení vlády ČR č. 1033 ze dne 12.10.2020 (krizové opatření – určení škol k péči o děti strategických povolání)

Usnesení vlády ČR č. 1029 ze dne 12.10.2020 (o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb)

Usnesení vlády ČR č. 1028 ze dne 12.10.2020 (o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu)

Usnesení vlády ČR č. 1027 ze dne 12.10.2020 (o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu)

Usnesení vlády ČR č. 1026 ze dne 12.10.2020 (krizové opatření – zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek)

Usnesení vlády ČR č. 1023 ze dne 12.10.2020 (k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu – pracovní povinnost studentů) + změna ze dne 16.10. 2020 usnesením č. 1048

Usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 12.10.2020 (krizové opatření – omezení provozu škol)

Usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 12.10.2020 (krizové opatření – omezení shromažďování, pohybu a pobytu ve vnitřních prostorách)

Usnesení vlády ČR č. 998 ze dne 8.10.2020 (krizové opatření – omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních) + změna ze dne 22.10.2020 (Usnesení vlády č. 1085)

Usnesení vlády ČR č. 997 ze dne 8.10.2020 (krizové opatření – distanční výuka)

Usnesení vlády ČR č. 996 ze dne 8.10.2020 (krizové opatření – omezení shromažďování a pobytu ve vnitřních prostorách od 12.10.2020)

Usnesení vlády ČR č. 995 ze dne 8.10.2020 (krizové opatření – omezení hromadných akcí a pobytu ve vnitřních prostorách do 11.10.2020)

Usnesení vlády ČR č. 994 ze dne 8.10.2020 (krizové opatření – omezení provozu úřadů)

Usnesení Vlády ČR č. 993 ze dne 8.10.2020 (k návrhu zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění)

Usnesení Vlády ČR č. 958 ze dne 30.9.2020 (krizové opatření – omezení hromadných akcí)

Usnesení Vlády ČR č. 957 ze dne 30.9.2020 (vyhlášení nouzového stavu s účinností od 5.10. na dobu 30 dnů)

Usnesení Vlády ČR č. 876 ze dne 24.8.2020 (o prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti)

Usnesení Vlády ČR č. 875 ze dne 24.8.2020 (o přijetí opatření v souvislosti s epidemiologickou situací ve světě)

Usnesení Vlády ČR č. 874 ze dne 24.8.2020 (k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů)

Usnesení Vlády ČR č. 704 ze dne 29.6.2020 (k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů)

Usnesení Vlády ČR č. 703 ze dne 29.6.2020 (o podpoře lázeňského cestovního ruchu – COVID-Lázně)

Usnesení Vlády ČR č. 702 ze dne 29.6.2020 (o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou)

Usnesení Vlády ČR č. 690 ze dne 29.6.2020 (k finančnímu krytí nákladů vynaložených kapitolou Ministerstvo zahraničních věcí v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19)

Usnesení Vlády ČR č. 684 ze dne 29.6.2020 (k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní)

Usnesení Vlády ČR č. 683 ze dne 22.6.2020 (prodloužení doby platnosti povolení k zaměstnání pro cizince)

Usnesení Vlády ČR č. 682 ze dne 22.6.2020 (o Záměru Programu podpory podnikatelských subjektů v oblasti kulturních a kreativních průmyslů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSLY“)

Usnesení Vlády ČR č. 665 ze dne 22.6.2020 (k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony )

Usnesení Vlády ČR č. 664 ze dne 15.6.2020 (Informace Ministerstva zdravotnictví k vydání Ochranného opatření a některých Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností ke dni 15. června 2020 a 22. června 2020) včetně přílohy č. 1, přílohy č. 2, přílohy č. 3, přílohy č. 4 a přílohy č. 5

Usnesení Vlády ČR č. 640 ze dne 15.6.2020 (o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů)

Usnesení Vlády ČR č. 637 ze dne 8.6.2020 (k návrhu zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 636 ze dne 8.6.2020 (na vědomí mimořádné opatření MZČR o ochraně dýchacích cest), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 635 ze dne 8.6.2020 (o prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti, režim A)

Usnesení Vlády ČR č. 634 ze dne 8.6.2020 (o změně usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 590, k programu podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 – „COVID-SPORT“)

Usnesení Vlády ČR č. 633 ze dne 8.6.2020 (k Informaci o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru)

Usnesení Vlády ČR č. 632 ze dne 8.6.2020 (k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů)

Usnesení Vlády ČR č. 631 ze dne 8.6.2020 (o Krizovém akčním plánu cestovního ruchu v České republice 2020 – 2021)

Usnesení Vlády ČR č. 618 ze dne 8.6.2020 (o dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2021 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2023), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 617 ze dne 8.6.2020 (o posilování efektivity vnějších ekonomických vztahů a využití kapacit zastupitelských úřadů ČR v zahraničí v souvislosti s COVID-19)

Usnesení Vlády ČR č. 616 ze dne 8.6.2020 (o uzavření dohody o neodvolatelných a bezpodmínečných zárukách ve smyslu článku 11 nařízení Rady o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19)

Usnesení Vlády ČR č. 615 ze dne 8.6.2020 (o úvěrovém financování výdajů státního rozpočtu vynaložených v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 z prostředků Rozvojové banky Rady Evropy)

Usnesení Vlády ČR č. 606 ze dne 5.6.2020 (schválení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR do 30.6.2020), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 605 ze dne 1.6.2020 (na vědomí mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví), včetně přílohy č. 1, přílohy č. 2, přílohy č. 3přílohy č. 4

Usnesení Vlády ČR č. 604 ze dne 1.6.2020 (změna usnesení vlády č. 581 o prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti)

Usnesení Vlády ČR č. 601 ze dne 1.6.2020 (schválení nařízení vlády o zrušení cenového moratoria pro nájemné bytů)

Usnesení Vlády ČR č. 590 ze dne 1.6.2020 (program COVID – Sport)

Usnesení Vlády ČR č. 581 ze dne 25.5.2020 (prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti – program Antivirus B – do 31.8.2020)

Usnesení Vlády ČR č. 580 ze dne 25.5.2020 (na vědomí mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5.2020), včetně přílohy č. 1, přílohy č. 2, přílohy č. 3, přílohy č. 4, přílohy č. 5, přílohy č. 6, přílohy č. 7

Usnesení Vlády ČR č. 576 ze dne 25.5.2020 (Chytrá karanténa 2.0)

Usnesení Vlády ČR č. 570 ze dne 25.5.2020 (dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic)

Usnesení Vlády ČR č. 569 ze dne 25.5.2020 (návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 568 ze dne 25.5.2020 (návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 )

Usnesení Vlády ČR č. 561 ze dne 25.5.2020 (k Pravidlům pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci nového programu Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru)

Usnesení Vlády ČR č. 555 ze dne 18.5.2020 (na vědomí mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví), včetně přílohy č. 1, přílohy č. 2, přílohy č. 3, přílohy č. 4, přílohy č. 5, přílohy č. 6, přílohy č. 7, přílohy č. 8, přílohy č. 9 a přílohy č. 10

Usnesení Vlády ČR č. 554 ze dne 18.5.2020 (na vědomí mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví – překlopení některých stávajících krizových opatření vlády), včetně přílohy č. 1, přílohy č. 2, přílohy č. 3 a přílohy č. 4

Usnesení Vlády ČR č. 552 ze dne 18.5.2020 (financování ošetřovného pro OSVČ)

Usnesení Vlády ČR č. 551 ze dne 18.5.2020 (informace o projektu Chytrá karanténa)

Usnesení Vlády ČR č. 550 ze dne 18.5.2020 (COVID – Nájemné)

Usnesení Vlády ČR č. 549 ze dne 18.5.2020 (návrh na vytvoření státních hmotných rezerv pro zajištění osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků za krizových stavů)

Usnesení Vlády ČR č. 548 ze dne 18.5.2020 (Program Czech Rise-Up 2.0)

Usnesení Vlády ČR č. 547 ze dne 18.5.2020 (návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby)

Usnesení Vlády ČR č. 546 ze dne 18.5.2020 (návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů)

Usnesení Vlády ČR č. 538 ze dne 11.5.2020 (prodloužení platnosti čestných prohlášení nahrazujících posouzení zdravotní způsobilosti k zaměstnání)

Usnesení Vlády ČR č. 537 ze dne 11.5.2020 (k vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví), včetně přílohy č. 1, přílohy č. 2, přílohy č. 3, přílohy č. 4 a přílohy č. 5

Usnesení Vlády ČR č. 534 ze dne 11.5.2020 (návrh změny zákona o zadávání veřejných zakázek)

Usnesení Vlády ČR č. 533 ze dne 11.5.2020 (návrh změny zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 531 ze dne 11.5.2020 (druhá fáze reakce na dopady pandemie COVID-19)

Usnesení Vlády ČR č. 522 ze dne 7.5.2020 (o využití daru společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech na udělení cen v hackathonu Hack the Crisis Czech Republic a pro podporu rozvoje technologií pro řešení koronavirové krize a jejích následků)

Usnesení Vlády ČR č. 521 ze dne 7.5.2020 (stanovení dalších výjimek ze zákazu poskytování vybraných sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu)

Usnesení Vlády ČR č. 520 ze dne 7.5.2020 (Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb – 1. aktualizace)

Usnesení Vlády ČR č. 519 ze dne 7.5.2020 (návrh dofinancování sociálních služeb)

Usnesení Vlády ČR č. 518 ze dne 7.5.2020 (jednorázová odměna pro zdravotnické pracovníky)

Usnesení Vlády ČR č. 517 ze dne 7.5.2020 (Národní program reforem)

Usnesení Vlády ČR č. 516 ze dne 7.5.2020 (návrh zákona o odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení)

Usnesení Vlády ČR č. 515 ze dne 7.5.2020 (návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020)

Usnesení Vlády ČR č. 514 ze dne 4.5.2020 (o rozšíření Programu OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ)

Usnesení Vlády ČR č. 513 ze dne 4.5.2020 (o záměru k připravovanému programu Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID – NÁJEMNÉ“)

Usnesení Vlády ČR č. 512 ze dne 4.5.2020 (zrušení usnesení vlády č. 404 a části usnesení vlády č. 207)

Usnesení Vlády ČR č. 511 ze dne 4.5.2020 (zákaz vstupu na území ČR pro všechny cizince)

Usnesení Vlády ČR č. 510 ze dne 4.5.2020 (k vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 509 ze dne 4.5.2020 (o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 507 ze dne 4.5.2020 (o poskytnutí daru Italské republice v souvislosti s probíhajícím onemocněním COVID-19 na jejím území)

Usnesení Vlády ČR č. 506 ze dne 4.5.2020 (zrušení usnesení vlády č. 200 ze dne 12.3.2020)

Usnesení Vlády ČR č. 505 ze dne 4.5.2020 (k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele)

Usnesení Vlády ČR č. 504 ze dne 4.5.2020 (k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 503 ze dne 4.5.2020 (k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu)

Usnesení Vlády ČR č. 496 ze dne 30.4.2020 (k návrhu zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí)

Usnesení Vlády ČR č. 494 ze dne 30.4.2020 (k vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – k zajištění Rapid testů u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících domácí péči a pečovatelské služby), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 493 ze dne 30.4.2020 (zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb od 11.5.2020)

Usnesení Vlády ČR č. 492 ze dne 30.4.2020 (výjimka z usnesení vlády č. 452 pro bohoslužbu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze dne
5. května 2020)

Usnesení Vlády ČR č. 491 ze dne 30.4.2020 (zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách – od 11.5.)

Usnesení Vlády ČR č. 490 ze dne 30.4.2020 (omezení volného pohybu od 11.5.2020)

Usnesení Vlády ČR č. 489 ze dne 30.4.2020 (k vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 487 ze dne 30.4.2020 (změna systemizace Vězeňské služby ČR a finanční krytí nákladů na výrobu ochranných pomůcek )

Usnesení Vlády ČR č. 486 ze dne 30.4.2020 (k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí)

Usnesení Vlády ČR č. 485 ze dne 30.4.2020 (prodloužení nouzového stavu)

Usnesení Vlády ČR č. 483 ze dne 27.4.2020 (zrušení krizového opatření o užití oblastí obcí v souladu s cenovými předpisy – zóny placeného stání)

Usnesení Vlády ČR č. 482 ze dne 27.4.2020 (nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 481 ze dne 27.4.2020 (prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti – program Antivirus)

Usnesení Vlády ČR č. 475 ze dne 27.4.2020 (poskytnutí daru Republice San Marino v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území San Marina)

Usnesení Vlády ČR č. 465 ze dne 27.4.2020 (nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020)

Usnesení Vlády ČR č. 440 ze dne 20.4.2020 (o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – chytrá karanténa pro hlavní město Praha a kraje ČR), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 439 ze dne 20.4.2020 (o zrušení některých opatření Ministerstva zdravotnictví – zákaz letů z Čínské lidové republiky na území České republiky), včetně přílohy č. 1, přílohy č. 2, přílohy č. 3 a přílohy č. 4

Usnesení Vlády ČR č. 438 ze dne 20.4.2020 (k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 436 ze dne 20.4.2020 (k návrhu zákona o státním rozpočtu)

Usnesení Vlády ČR č. 435 ze dne 20.4.2020 (k návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů ČMZRB vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 434 ze dne 20.4.2020 (k návrhu zákona o správě daňového odpočtu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 433 ze dne 20.4.2020 (k návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 432 ze dne 20.4.2020 (k návrhu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

Usnesení Vlády ČR č. 422 ze dne 17.4.2020 (péče o děti zaměstnanců Finanční správy a FAÚ)

Usnesení Vlády ČR č. 421 ze dne 17.4.2020 (zrušení usnesení vlády č. 201 ze dne 12.3.2020)

Usnesení Vlády ČR č. 420 ze dne 17.4.2020 (o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví), včetně přílohy č. 1, přílohy č. 2, přílohy č. 3, přílohy č. 4přílohy č. 5, přílohy č. 6 a přílohy č. 7 

Usnesení Vlády ČR č. 419 ze dne 17.4.2020 (o poskytnutí peněžních darů dvěma krajanským spolkům ve Velké Británii)

Usnesení Vlády ČR č. 418 ze dne 17.4.2020 (k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními
při epidemii v roce 2020)

Usnesení Vlády ČR č. 417 ze dne 14.4.2020 (k nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím)

Usnesení Vlády ČR č. 416 ze dne 14.4.2020 (zajištění nezbytné péče o děti zaměstnanců Úřadu práce, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení)

Usnesení Vlády ČR č. 415 ze dne 14.4.2020 (částečné zrušení usnesení vlády č. 369)

Usnesení Vlády ČR č. 414 ze dne 14.4.2020 (o opatřeních Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nákupy zdravotnických prostředků, přístrojů a dalšího vybavení)

Usnesení Vlády ČR č. 413 ze dne 14.4.2020 (o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví – zákaz volného pohybu osob, karanténa pracovníků poskytovatelů sociálních služeb), včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2

Usnesení Vlády ČR č. 412 ze dne 14.4.2020 (dar republice Severní Makedonie)

Usnesení Vlády ČR č. 411 ze dne 9.4.2020 (k Informaci o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 410 ze dne 9.4.2020 (k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 409 ze dne 9.4.2020 (o obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády)

Usnesení Vlády ČR č. 408 ze dne 9.4.2020 (o některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury)

Usnesení Vlády ČR č. 407 ze dne 9.4.2020 (k humanitární reakci na pandemii COVID-19)

Usnesení Vlády ČR č. 406 ze dne 9.4.2020 (k zajištění zvýšených osobních a provozních nákladů krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 405 ze dne 9.4.2020 (k informaci Ministerstva zdravotnictví o opatřeních Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 403 ze dne 9.4.2020 (zrušení usnesení vlády ze dne 23.3.2020 č. 278)

Usnesení Vlády ČR č. 402 ze dne 9.4.2020 (o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 401 ze dne 9.4.2020 (o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví k sledování kapacit intenzivní péče), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 400 ze dne 9.4.2020 (o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví k ubytování pracovně zařazených odsouzených vykonávajících trest ve věznici), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 399 ze dne 9.4.2020 (o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví k podmínkám činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů), včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2

Usnesení Vlády ČR č. 398 ze dne 9.4.2020 (úprava usnesení č. 333 – nasazení armády a její techniky k provádění opatření v souvislosti s koronavirem)

Usnesení Vlády ČR č. 397 ze dne 9.4.2020 (o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury)

Usnesení Vlády ČR č. 395 ze dne 6.4.2020 (na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – zákaz maloobchodního prodeje, omezení volného pohybu), včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2

Usnesení Vlády ČR č. 394 ze dne 6.4.2020 (informace o změně usnesení vlády č. 347)

Usnesení Vlády ČR č. 393 ze dne 6.4.2020 (přednostní zásobování vybraných právnických osob Ministerstvem zdravotnictví)

Usnesení Vlády ČR č. 392 ze dne 6.4.2020 (o ukončení platnosti části mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – kontaktní místa veřejné správy, tzv. CzechPOINTy), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 391 ze dne 6.4.2020 (o mimořádném opatření Ministestva zdravotnictví k vyčlenění lůžek pro pacienty s COVID-19, jimž jsou poskytovány sociální služby), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 390 ze dne 6.4.2020 (o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví – ke stanovení spolupráce odběrových míst a laboratorních subjektů s Centrálním řídícím týmem COVID-19), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 389 ze dne 6.4.2020 (o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví – omezení předepisování a výdeje léčivého přípravku PLAQUENIL), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 388 ze dne 6.4.2020 (zasedání zastupitelstev územních samosprávných celků)

Usnesení Vlády ČR č. 384 ze dne 6.4.2020 (k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu)

Usnesení Vlády ČR č. 383 ze dne 6.4.2020 (návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami ze třetích zemí)

Usnesení Vlády ČR č. 382 ze dne 6.4.2020 (k návrhu zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu)

Usnesení Vlády ČR č. 381 ze dne 1.4.2020 (k návrhu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou)

Usnesení Vlády ČR č. 380 ze dne 1.4.2020 (k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání)

Usnesení Vlády ČR č. 379 ze dne 1.4.2020 (o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví k vyčlenění lůžek pro pacienty s COVID-19, jimž jsou poskytovány sociální služby), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 378 ze dne 1.4.2020 (o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 377 ze dne 1.4.2020 (stanovení kritických zaměstnanců subjektů kritické infrastruktury)

Usnesení Vlády ČR č. 376 ze dne 1.4.2020 (o změně programu výzkumu, vývoje a inovací The Country for the Future)

Usnesení Vlády ČR č. 375 ze dne 1.4.2020 (změny v oblasti zaměstnanosti)

Usnesení Vlády ČR č. 374 ze dne 1.4.2020 (k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 – nájmy k bydlení)

Usnesení Vlády ČR č. 373 ze dne 1.4.2020 (k návrhu zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu)

Usnesení Vlády ČR č. 372 ze dne 1.4.2020 (ke změně nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv)

Usnesení Vlády ČR č. 371 ze dne 1.4.2020 (k finančnímu krytí nákladů v souvislosti se zajištěním ochranných pomůcek)

Usnesení Vlády ČR č. 370 ze dne 1.4.2020 (o prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 369 ze dne 1.4.2020 (přednostní zásobování Ministerstva vnitra určeným právnickým osobám)

Usnesení Vlády ČR č. 368 ze dne 1.4.2020 (k návrhu zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření)

Usnesení Vlády ČR č. 367 ze dne 1.4.2020 (k návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti)

Usnesení Vlády ČR č. 366 ze dne 1.4.2020 (k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru)

Usnesení Vlády ČR č. 365 ze dne 1.4.2020 (k návrhu zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19)

Usnesení Vlády ČR č. 364 ze dne 1.4.2020 (žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 354 ze dne 31.3.2020 (o rozšíření Programu Ošetřovné pro OSVČ)

Usnesení Vlády ČR č. 353 ze dne 31.3.2020 (o Cíleném programu podpory zaměstnanosti – tzv. program Antivirus – a zrušení usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 257, usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 293)

Usnesení Vlády ČR č. 351 ze dne 31.3.2020 (k návrhu zákona o kompenzačním bonusu)

Usnesení Vlády ČR č. 350 ze dne 31.3.2020 (k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu)

Usnesení Vlády ČR č. 349 ze dne 30.3.2020 (k zajištění nákupu ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví)

Usnesení Vlády ČR č. 348 ze dne 30.3.2020 (o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na další období – zákaz maloobchodního prodeje, zákaz volného pohybu osob, omezení úřadů veřejné moci a státních orgánů), včetně přílohy č. 1, přílohy č. 2, přílohy č. 3

Usnesení Vlády ČR č. 347 ze dne 30.3.2020 (o mimořádném opatření Ministestva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 346 ze dne 30.3.2020 (k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, k realizaci opatření při příjmu nových klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 345 ze dne 30.3.2020 (k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví kterým se nařizuje používání elektronické žádanky v prostředí Národního zdravotnického informačního systému), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 344 ze dne 30.3.2020 (k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje poskytovatelům zdravotních a pobytových sociálních služeb přijmout protiepidemická opatření), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 343 ze dne 30.3.2020 (k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 342 ze dne 30.3.2020 (zřízení Centrálního řídícího týmu COVID-19), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 341 ze dne 30.3.2020 (systém péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí, nakažené novým koronavirem)

Usnesení Vlády ČR č. 340 ze dne 30.3.2020 (k finančnímu krytí nákladů Ministerstva vnitra v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků)

Usnesení Vlády ČR č. 339 ze dne 30.3.2020 (k informaci o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru)

Usnesení Vlády ČR č. 338 ze dne 30.3.2020 (k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související)

Usnesení Vlády ČR č. 337 ze dne 30.3.2020 (ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na výstavbu dopravní infrastruktury)

Usnesení Vlády ČR č. 336 ze dne 30.3.2020 (k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na silniční nákladní dopravu)

Usnesení Vlády ČR č. 335 ze dne 30.3.2020 (k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících)

Usnesení Vlády ČR č. 334 ze dne 30.3.2020 (zákaz vstupu a vycestování do ČR, včetně komplexního shrnutí výjimek)

Usnesení Vlády ČR č. 333 ze dne 30.3.2020 (nasazení armády a její techniky k provádění opatření v souvislosti s koronavirem)

Usnesení Vlády ČR č. 332 ze dne 30.3.2020 (povinnosti zaměstnanců kritické infrastruktury)

Usnesení Vlády ČR č. 331 ze dne 30.3.2020 (možné přesuny čerpání peněz z EU)

Usnesení Vlády ČR č. 311 ze dne 26.3.2020 (k programu Ošetřovné pro OSVČ)

Usnesení Vlády ČR č. 309 ze dne 26.3.2020 (na vědomí mimořádné opatření MZČR k zákazu maloobchodního prodeje)

Usnesení Vlády ČR č. 308 ze dne 26.3.2020 (o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví k zajištění nezbytných informací o pacientech s onemocněním COVID-19), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 307 ze dne 26.3.2020 (o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví
k opatření v oblasti lázeňské léčebně rehabilitační péče)
, včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 306 ze dne 26.3.2020 (o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví
k provedení třídění (triáže) pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení)
, včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 304 ze dne 26.3.2020 (o záměru vydání vyhlášky o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020)

Usnesení Vlády ČR č. 303 ze dne 26.3.2020 (o zajištění rozpočtových prostředků – program rozvoje venkova)

Usnesení Vlády ČR č. 302 ze dne 26.3.2020 (o zajištění rozpočtových prostředků – aktuální opatření
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.)

Usnesení Vlády ČR č. 301 ze dne 26.3.2020 (o vyhodnocování dostupnosti dezinfekčních přípravků na ruce na trhu na území České republiky)

Usnesení Vlády ČR č. 300 ze dne 26.3.2020 (schválení finančního krytí nákladů na repatriaci občanů ze zahraničí v důsledku opatření proti šíření nemoci COVID-19 kapitolou Ministerstvo zahraničních věcí)

Usnesení Vlády ČR č. 299 ze dne 26.3.2020 (schválení návrhu zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020)

Usnesení Vlády ČR č. 297 ze dne 23.3.2020 (návrh záruk Exportní a garanční pojišťovny)

Usnesení Vlády ČR č. 296 ze dne 23.3.2020 (zajištění financování centrálního nákupu ochranných prostředků)

Usnesení Vlády ČR č. 295 ze dne 23.3.2020 (informace o návrhu daňových opatření)

Usnesení Vlády ČR č. 294 ze dne 23.3.2020 (podpora Technologie COVID)

Usnesení Vlády ČR č. 292 ze dne 23.3.2020 (doplnění usnesení č. 257)

Usnesení Vlády ČR č. 291 ze dne 23.3.2020 (návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst)

Usnesení Vlády ČR č. 290 ze dne 23.3.2020 (doplňkové financování pro Program rozvoje venkova České republiky na období 2014–2020)

Usnesení Vlády ČR č. 289 ze dne 23.3.2020 (opatření k minimalizaci dopadů na sektor zemědělství, potravinářství a lesnictví)

Usnesení Vlády ČR č. 288 ze dne 23.3.2020 (aktuální opatření Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu)

Usnesení Vlády ČR č. 287 ze dne 23.3.2020 (zrušení zákazu letů z Korejské republiky ze strany Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení Vlády ČR č. 286 ze dne 23.3.2020 (k zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 285 ze dne 23.3.2020 (omezení předepisování a výdeje léčivého přípravku Plaquenil ze strany Ministerstva zdravotnictví), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 284 ze dne 23.3.2020 (zákaz přijímat nové pacienty za účelem poskytování následné lůžkové léčebně rehabilitační péče ze strany Ministerstva zdravotnictví), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 283 ze dne 23.3.2020 (karanténa zdravotnických pracovníků ze strany Ministerstva zdravotnictví), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 282 ze dne 23.3.2020 (schválení změny otevírací doby pro seniory nad 65 let), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 277 ze dne 23.3.2020 (Czech Rise Up program)

Usnesení Vlády ČR č. 273 ze dne 23.3.2020 (k návrhu zákona, kterým se mění zákon o státním rozpočtu)

Usnesení Vlády ČR č. 272 ze dne 23.3.2020 (k návrhu zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění)

Usnesení Vlády ČR č. 271 ze dne 23.3.2020 (k návrhu zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb)

Usnesení Vlády ČR č. 270 ze dne 23.3.2020 (k návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování)

Usnesení Vlády ČR č. 269 ze dne 23.3.2020 (k návrhu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

Usnesení Vlády ČR č. 268 ze dne 19.3.2020 (zajištění zvýšených osobních a provozních nákladů krajských hygienických stanic a Ministerstva zdravotnictví), včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2

Usnesení Vlády ČR č. 267 ze dne 19.3.2020 (zpřísnění podmínek pro přeshraniční pracovníky, tzv. pendlery)

Usnesení Vlády ČR č. 266 ze dne 19.3.2020 (zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249)

Usnesení Vlády ČR č. 265 ze dne 19.3.2020 (úprava vyčlenění prodejní doby pro seniory), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 262 ze dne 19.3.2020 (ošetřovné pro OSVČ)

Usnesení Vlády ČR č. 261 ze dne 19.3.2020 (informace o přijetí zákazu návštěv pacientů), včetně přílohy; jde o akceptaci mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.3., č.j. MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN

Usnesení Vlády ČR č. 260 ze dne 19.3.2020 (podpora pro osoby samostatně výdělečně činné
a malé střední podnikatele COVID II.)

Usnesení Vlády ČR č. 258 ze dne 19.3.2020 (zajištění lůžek, personálních kapacit a stanovení hygienicko-epidemiologických opatření pro potřeby zajištění akutní péče o pacienty s onemocněním COVID-19), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 255 ze dne 19.3.2020 (schválení návrhu zákona o úpravách v sociálním zabezpečení)

Usnesení Vlády ČR č. 253 ze dne 18.3.2020 (informace k nouzovému balíčku Ministerstva zahraničních věcí), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 252 ze dne 18.3.2020 (zákaz přijímání nových klientů do lázeňské péče), včetně přílohy + mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.3., č.j. MZDR 12296/2020-2/MIN/KAN, které provádí výše uvedené usnesení

Usnesení Vlády ČR č. 251 ze dne 18.3.2020 (doporučení pravidelné dezinfekce v maloobchodních prodejnách)

Usnesení Vlády ČR č. 250 ze dne 18.3.2020 (schválení nastavení pravidel trasování)

Usnesení Vlády ČR č. 246 ze dne 18.3.2020 (změny programu „Záruka COVID“)

Usnesení Vlády ČR č. 245 ze dne 18.3.2020 (finanční krytí pro Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany)

Usnesení Vlády ČR č. 244 ze dne 18.3.2020 (omezení provozu ČD), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 242 ze dne 17.3.2020 (zákaz reexportu léčiv dovezených do ČR) + nařízení vlády č. 104/2020 Sb. provádějící zmíněné usnesení vlády

Usnesení Vlády ČR č. 237 ze dne 16.3.2020 (program ZÁRUKA COVID)

Usnesení Vlády ČR č. 226 ze dne 15.3.2020 (informace ohledně ukončení prodeje jízdenek ve vlacích ČD)

Usnesení Vlády ČR č. 225 ze dne 15.3.2020 (schválení daňových opatření), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 224 ze dne 15.3.2020 (nákup ochranných prostředků a dalšího vybaveni)

Usnesení Vlády ČR č. 223 ze dne 15.3.2020 (výjimky ze zadávání veřejných zakázek Správou státních hmotných rezerv)

Usnesení Vlády ČR č. 221 ze dne 15.3.2020 (další opatření týkající se znovuzavedení ochrany vnitřních hranic)

Usnesení Vlády ČR č. 213 ze dne 15.3.2020 (návrh změny statutu krizového štábu), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 212 ze dne 15.3.2020 (povolání vojáků a celníků) + nařízení vlády č. 83/2020 Sb. provádějící toto usnesení

Usnesení Vlády ČR č. 210 ze dne 13.3.2020 (rozšíření seznamu nakažlivých nemocí) + nařízení Vlády ČR č. 75/2020 Sb. provádějící usnesení vlády (důsledkem je trestní odpovědnost za šíření koronaviru)

Usnesení Vlády ČR č. 207 ze dne 13.3.2020 (pracovní povinnost studentů v oborech sociálních služeb)

Usnesení Vlády ČR č. 206 ze dne 13.3.2020 (uvolnění 500 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy pro MZČR)

Usnesení Vlády ČR č. 205 ze dne 13.3.2020 (umožnění jízdy kamionům)

Usnesení Vlády ČR č. 196 ze dne 12.3.2020 (nákup dezinfekčních prostředků)


< Přejít zpět