NAPSALI JSME

Obchodní právo

Business bulletin 03. 03. 2016

Business Bulletin č. 3/2016

Konec roku 2016 nám přinesl poměrně rozsáhlou novelu zákona o praní špinavých peněz, která obsahuje několik zásadních novinek, jakou je …

VÍCE INFO

Business bulletin 02. 02. 2016

Business Bulletin č. 2/2016

V druhém vydání letošního Business Bulletinu shrnujeme horké letní novinky v legislativě – jde přitom zejména o nový zákon o registru smluv, …

VÍCE INFO

Judikatura 22. 01. 2016

Právní jednání za akciovou společnost vůči zaměstnancům

Nejvyšší soud České republiky, 29 Cdo 880/2015 ze dne 30.09.2015 Akciová společnost se domáhala zápisu člena pověřeného právním jednáním vůči zaměstnancům …

VÍCE INFO

Business bulletin 01. 01. 2016

Business Bulletin č. 1/2016

V tomto Business Bulletinu se Vám přinášíme stručnou informaci o zákonu o evidenci tržeb a upozorňujeme na praktickou novelu zákona …

VÍCE INFO

Judikatura 02. 12. 2015

Nabytí vlastnického práva na základě dobré víry do roku 2013

Šlo do konce roku 2013 nabýt vlastnické právo k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka na základě dobré víry …

VÍCE INFO

Judikatura 02. 12. 2015

Lze platně uzavřít smlouvu se společností, která ještě nebyla ani založena?

Nejvyšší soud České republiky, 26 Cdo 1478/2015 ze dne 21.07.2015 Právní úprava řeší mimo jiné případy, kdy někdo jedná jménem založené …

VÍCE INFO

Judikatura 21. 09. 2015

Je třeba živnostenské oprávnění pro činnosti, které podnikatel zajišťuje subdodávkou jiným podnikatelem s příslušným oprávněním?

Nejvyšší správní soud, 9 As 48/2014 ze dne 05.02.2015 Žalobce po dobu téměř dvou let uzavíral a plnil smlouvy na provádění …

VÍCE INFO

Judikatura 16. 09. 2015

Co se stane se zástavním právem finančního úřadu, když prodávající odstoupí od kupní smlouvy?

Nejvyšší soud České republiky, 21 Cdo 1997/2014 ze dne 26.02.2015 Žalobce, město Plasy, se domáhal u soudu určení, že nemovitosti (zejména …

VÍCE INFO

Články a knihy 15. 09. 2015

Přímé zápisy do obchodního rejstříku – postřehy z praxe

V tomto stručném článku jsme se společně s notářem pokusili shrnout klady a zápory přímých zápisů a upozornit na možnosti, …

VÍCE INFO

Články a knihy 03. 08. 2015

Rozsah přezkumné činnosti soudů v rejstříkovém řízení

Tento článek se zamýšlí nad tím, zdali je rejstříkový soud oprávněn zkoumat v rámci rejstříkového řízení platnost usnesení valné hromady, kterým …

VÍCE INFO

Judikatura 15. 07. 2015

Nepřípustná srovnávací reklama

Nejvyšší soud České republiky, 23 Cdo 2000/2013 ze dne 22.10.2014 Žalobkyně – prodejce výrobků Chlorella GREEN WAYS – se domáhala soudní …

VÍCE INFO

Články a knihy 01. 07. 2015

S.r.o. versus odštěpný závod: k čemu slouží a co je výhodnější si založit

Tento článek se zabývá porovnáním růzdílu mezi SRO a odštěpným závodem. Zejména zde popisujeme základní rozdíly mezi oběma těmito formami …

VÍCE INFO

Judikatura 30. 06. 2015

Distribuce zboží s ochrannou známkou později zrušenou a správní trestání

Nejvyšší správní soud, 10 As 157/2014-39 ze dne 11.12.2014 Celní úřad provedl kontrolu ve skladu, ve kterém bylo zadrženo zboží žalobce …

VÍCE INFO

Judikatura 18. 06. 2015

Má společník s.r.o. (otec jednatele) zákaz hlasovat o odvolání jednatele z funkce?

Nejvyšší soud České republiky, 29 Cdo 3387/2013 ze dne 27.11.2014 Na valné hromadě společnosti s ručením omezeným měl být odvolán jednatel z funkce …

VÍCE INFO

Judikatura 04. 06. 2015

Je velký počet dotazů akcionáře šikanózním výkonem práva?

Nejvyšší soud České republiky, 29 Cdo 3284/2012 ze dne 27.11.2014 Akcionář se na valné hromadě společnosti domáhal vysvětlení, proč je společnost …

VÍCE INFO

Judikatura 04. 06. 2015

Forma plné moci k založení s.r.o.

Nejvyšší soud České republiky, 29 Cdo 3919/2014 ze dne 27.11.2014 Nejvyšší soud se poprvé zabýval výkladem nového zákona o obchodních korporacích …

VÍCE INFO

Další publikace